Landmetingen in De Ronde Venen

Binnenkort vinden er landmetingen plaats in gemeente De Ronde Venen. Een landmeter van Duo+ komt op een veilige manier meten. De adressen waar hij komt meten, ontvangen van te voren een brief.

Vanaf eind juni / begin juli zijn er landmetingen in de gemeente. Landmeters van Duo+ doen verschillende registraties, waaronder Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Zij meten de nieuwbouw of verbouw van woningen, bedrijfspanden of schuren op. 

In coronatijd gaan deze landmetingen anders dan voorheen. Er is goed gekeken hoe de landmeter veilig zijn werk kan doen. Allereerst ontvangen de adressen waar hij komt meten van te voren een brief. De landmeter is meneer Bruggeman, van Duo+ (zie foto hieronder). Hij kan zich legitimeren. 

Dit doet de landmeter als hij langskomt:

  • Hij belt aan, doet 2 stappen terug en wacht tot u de deur opent
  • Hij legitimeert zich, laat zijn machtiging zien en legt uit waarvoor hij komt. Hij vraagt of u de brief heeft gekregen en vraagt of u daar nog vragen over heeft.
  • Daarna gaat hij meten. De landmeter hoeft NIET naar binnen.
  • Het meten duurt ongeveer 10-15 minuten.
  • Heeft u een verbouwing aan de achterzijde? Dan vraagt de landmeter aan u of hij achterom bij de woning kan komen. Wij vragen u daaraan mee te werken als dat kan, zo kan hij nog steeds buiten blijven en toch uw verbouwing opmeten.
  • Is dat niet mogelijk, omdat u bijvoorbeeld geen achterom heeft? Dan vragen wij u zelf de maten van uw verbouwing aan de achterzijde op te meten en aan de landmeter mee te geven. In de brief die wij sturen zit daarvoor een meetinstructie opgenomen. De landmeter kan dan meekijken of u de maten goed heeft overgenomen.

Heeft u vragen over de landmetingen? Bel dan met de BAG of BGT beheerder van de gemeente: 0297 29 16 16. Of stuur een mail naar bag-beheer@derondevenen.nl.

Landmeter Erik Bruggeman van Duo+

Landmeter Erik Bruggeman van Duo+ komt de landmetingen verrichten.