Open Monumentendag gaat door in aangepaste vorm

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus was het even spannend, maar de landelijke organisatie van Open Monumentendag is vol vertrouwen dat het evenement in het tweede weekend van september kan doorgaan. Daarom nodigt Gemeente De Ronde Venen u (of de organisatie waarbij u betrokken bent) van harte uit om deel te nemen aan de Open Monumentendag op 12 en 13 september 2020.

Dit betekent het als u meedoet aan de Open Monumentendag(en)

Het monument is in ieder geval op zaterdag en/of zondag open. U kunt ook andere activiteiten aan bezoekers aanbieden. Rondleidingen zijn dit jaar minder logisch in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Optredens of kinderactiviteiten zijn wel mogelijk. U kunt aansluiten bij het centrale thema. Of misschien heeft u zelf een bijzondere aanleiding (bijvoorbeeld een jubileum of restauratie die klaar is) om iets extra’s te organiseren. Het landelijke thema gaat dit jaar over de onderwijsfunctie van monumenten: Leermonumenten.

Aanmelden voor deelname

Doet u dit jaar ook (weer) mee? Meld het monument dan voor 1 juli aan via m.sybrandy@derondevenen.nl. Vermeld bij uw aanmelding het volgende:

  • Om welk monument het gaat
  • Op welke dag(en) u deelneemt
  • Of u ook een activiteit aanbiedt
  • Of u al in het bezit bent van een Open Monumentendagvlag

Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl of neem contact op met Menno Sybrandy via 06 15 62 38 00.

Actuele ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de Open Monumentendagen

Er kunnen natuurlijk actuele ontwikkelingen zijn (landelijk of plaatselijk) in de coronamaatregelen. Wij informeren deelnemers dan over de gevolgen voor het evenement. Ook kunnen er verplichte ‘ordemaatregelen’ komen. Wij begrijpen het als u daarom dit jaar niet meedoet. Ook in dat geval ontvangen wij graag een reactie van u.