Schiphol en LVNL presenteren nieuwe maatregelen om geluidshinder te beperken

Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol hebben de afgelopen tijd gewerkt aan maatregelen om de geluidsoverlast in de omgeving te beperken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Het programma hinderreductie van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland is inmiddels gepubliceerd. Op deze website ziet u welke onderzoeken en maatregelen zij willen nemen om de hinder die in de omgeving ervaren wordt te verminderen.

Kiki Hagen, wethouder Milieu, gemeente De Ronde Venen: “We zitten momenteel in een uitzonderlijke situatie. Het vliegverkeer is drastisch afgenomen vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Toch wil ik u er op wijzen dat Schiphol u nu de gelegenheid geeft te reageren op hun plannen om de geluidhinder in de toekomst te verminderen. Los van de huidige situatie ondervinden inwoners van de gemeente De Ronde Venen in toenemende mate hinder van het vliegverkeer. Wat de blijvende impact is van de huidige maatregelen weet niemand. Maar u kunt wel uw wensen voor de toekomst kenbaar maken. Vandaar deze oproep om van die gelegenheid gebruik te maken.”

Hoe werkt het?

Op minderhinderschiphol.nl/maatregelen taat een kaart van de omgeving waarin u op uw regio kunt klikken. Zodra u dat doet, ziet u links in beeld een overzicht van de hinderbeperkende maatregelen die voor uw omgeving interessant zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over het optimaliseren van een vliegroute, onderzoek naar hoger aanvliegen of maatregelen tegen hinder van nachtvluchten.

Geef uw mening!

Schiphol en L.V.N.L. nodigen iedereen uit om hun mening te geven over het programma met hinderbeperkende maatregelen als geheel. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: Vanaf 12 maart is de online consultatie gestart via minderhinderschiphol.nl. Schiphol en L.V.N.L. organiseren een aantal informatiebijeenkomsten op diverse plekken in de omgeving van Schiphol. De data en locaties worden tijdig bekend gemaakt op onder andere minderhinderschiphol.nl. Bij de exacte planning en invulling van informatiebijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen rond het coronavirus zorgvuldig meegewogen.

Meer informatie

Lees meer over de hinderbeperkende maatregelen op minderhinderschiphol.nl. Ook kunt u contact opnemen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol