Nieuwsberichten mei 2020

 • Raadscommissies vergaderen weer

  01 mei 2020

  De Rondeveense raadspartijen zetten de eerste stappen richting het normale politieke bedrijf. Voor het eerst sinds het uitbreken van corona komen de raadscommissies weer samen in de raadzaal.

 • College wil idee voor nieuwe verkeersstructuur Vinkeveen laten onderzoeken

  06 mei 2020

  Het college stelt de gemeenteraad voor het idee voor een nieuwe verkeersstructuur in Vinkeveen nader te onderzoeken. Dat is de kern van een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Het voorstel wordt in de raadscommissie van 13 mei besproken. De vergadering is live te volgen via RTV Ronde Venen en de gemeentelijke website. In verband met de coronamaatregelen kan publiek de vergadering niet bijwonen.

 • Gemeentehuis en afvalbrengstations gesloten op Hemelvaartsdag

  15 mei 2020

  Het gemeentehuis en de afvalbrengstations zijn gesloten op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei. Vrijdag kunt u weer terecht bij de gemeente.

 • Project handhaving Buitengebied-West 1 mei gestart

  18 mei 2020

  De gemeente heeft een uitvoeringsplan gemaakt voor handhaven in Buitengebied-West. Hierin staat waarop wordt gehandhaafd en op welke manier.

 • Actuele brugbedieningstijden

  19 mei 2020

  In het onderstaande overzicht vindt u de actuele brugbedieningstijden voor de komende zomer- en winterperiode. In verband met de coronamaatregelen gaat de zomerregeling van 2020 in op 21 mei. De winterregeling geldt vanaf 16 oktober 2020.

 • Veiligheidsmaatregelen op en rond de Vinkeveense Plassen

  20 mei 2020

  Het verwachte mooie weer tijdens Hemelvaart betekent dat het vermoedelijk een drukke dag wordt op en rond de Vinkeveense Plassen. Om veilig te kunnen recreëren zet gemeente De Ronde Venen verkeersregelaars en beveiligers in. Hierbij geldt nog steeds de hoofdregel: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.

 • Pijlstaart en VLC enthousiast over samenwerking

  20 mei 2020

  ,,De samenwerking met een middelbare school biedt veel voordelen’’, zegt directeur Jaco van den Dool van de Pijlstaartschool in Vinkeveen. ,,Het lost ons huisvestingsprobleem op en biedt onderwijskundige voordelen.’’ Samen met rector Henk Ligthart van het VeenLanden College (VLC) Vinkeveen is hij enthousiast over het plan om leerlingen van groepen 7 en 8 les te gaan geven in het schoolgebouw aan de Bonkestekersweg. Ook wethouder Kiki Hagen ziet veel voordelen. ,,Primair en voortgezet onderwijs in een gebouw is, naast het belang van huisvesting, een ideaal uitgangspunt voor onze jeugd. Vaklessen zoals techniek kunnen gezamenlijk worden opgepakt en kinderen vanaf tien jaar, het begin van de puberteit, kunnen alvast wennen aan het voortgezet onderwijs. Voor veel kinderen een uitkomst.’’

 • Samenwerken tegen werkloosheid door coronamaatregelen

  20 mei 2020

  De oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen moet aangepakt worden. Daarom slaan gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, waaronder De Ronde Venen, de handen ineen met sociale partners, UWV en private partijen om mensen en werk te matchen. Binnen een paar weken moet er een regionaal Werkcentrum openen, dat werkgevers die geen werk meer voor hun medewerkers hebben verbindt met werkgevers die juist hard op zoek zijn. Het doel is de oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen het hoofd bieden.

 • Een nieuwe manier om inwoners te betrekken bij belangrijke besluiten

  20 mei 2020

  De coalitie benadrukt in haar coalitieakkoord ‘Met de blik naar buiten, verbindend, innovatief en ondernemend’ het belang van inwonerparticipatie. De raad verzocht met een motie de inzet inwonerjury's uit te werken. Een inwonerjury bestaat uit een groep willekeurig geselecteerde inwoners die de raad adviseren bij belangrijke besluiten. Na intern onderzoek naar participatie bij gemeentelijke projecten en een raadsbijeenkomst over Participatie en democratie, ligt er dan nu een voorstel hoe de raad inwonerjury’s kan gaan inzetten. Met het voorstel om de Transitievisie Warmte als eerste onderwerp aan een inwonerjury voor te leggen.

 • Gemeentehuis en afvalbrengstations gesloten op Tweede Pinksterdag

  22 mei 2020

  Het gemeentehuis en de afvalbrengstations zijn gesloten op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni. Dinsdag kunt u weer terecht bij de gemeente.

 • Hulp voor huiseigenaren bij verduurzamen woning en verlagen energierekening

  27 mei 2020

  Gemeente De Ronde Venen organiseert in samenwerking met Winst uit je woning voor huiseigenaren een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Hierdoor kunnen zij tegen lage kosten hun woning verduurzamen en hun energierekening verlagen. Ook kunnen huiseigenaren subsidies aanvragen, hun cv-systeem waterzijdig laten inregelen en advies aan huis krijgen over het nemen van energiebesparende maatregelen. De komende weken ontvangen alle huiseigenaren in De Ronde Venen hierover een brief. Hierin staat ook aangegeven hoe zij gebruik kunnen maken van de regelingen.

 • Financiën gemeente staan onder druk

  28 mei 2020

  De druk op de financiën van de gemeente De Ronde Venen neemt toe. Vorig jaar kwamen daar al de eerste signalen voor. Als gevolg van de coronacrisis is de druk verder toegenomen. Het college stelt de gemeenteraad voor punten te benoemen die belangrijk zijn en op basis daarvan de begroting op te stellen. Dat schrijft het college van B en W in de kaderbrief aan de gemeenteraad. De gemeenteraad spreekt in zijn vergadering van juli over de kaderbrief.

 • Coronacrisis zet resultaten 2019 in ander daglicht

  28 mei 2020

  In 2019 zijn bouwplannen vastgesteld, zijn stappen gezet op het gebied van verkeersveiligheid, is voor het eerst het jeugdlintje uitgereikt en is gewerkt aan het veiliger maken van de gemeente. Positieve resultaten die door het uitbreken van de coronacrisis in een ander daglicht komen te staan, schrijft het college van B en W in de programmarekening 2019. De gemeenteraad behandelt de programmarekening 2019 in zijn vergadering van juli.

 • Veiligheidsmaatregelen op en rond de Vinkeveense Plassen

  28 mei 2020

  Het belooft tijdens het Pinksterweekeinde mooi weer te worden. Dat betekent vermoedelijk dat veel mensen de Vinkeveense Plassen willen bezoeken. De hoofdregel daarbij is: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand. Kom je naar de Vinkeveense Plassen, doe dat dan zoveel mogelijk met de fiets. De gemeente zet verkeersregelaars en beveiligers in om alles in goede banen te leiden.