Project handhaving Buitengebied-West 1 mei gestart

De gemeente heeft een uitvoeringsplan gemaakt voor handhaven in Buitengebied-West. Hierin staat waarop wordt gehandhaafd en op welke manier.

De gemeenteraad heeft in februari 2019 het bestemmingsplan Buitengebied-West vastgesteld. De raad heeft besloten een inventarisatieonderzoek te doen naar afwijkingen van de regels die nu gelden. Dit onderzoek is gebeurd met luchtfoto’s en data. Er zijn veel mogelijk afwijkingen van de bestemmingsplanvoorschriften gezien. Het Buitengebied-West omvat het buitengebied van de oude gemeente De Ronde Venen (voordat Abouce erbij kwam), minus de dorpskernen en de Vinkeveense Plassen (zie kaartje hieronder).

Daarom heeft de gemeente een uitvoeringsplan gemaakt voor handhaven in Buitengebied-West. Hierin staat wat we gaan handhaven in 2020 en de manier waarop we dit doen. Bij het maken van keuzes waren onderwerpen als veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid erg belangrijk. 

In onze aanpak willen we betrokkenen zo veel mogelijk zelf afspraken laten maken over aanpassing van de situatie op hun perceel. Dit kan bijvoorbeeld door eerst te praten over een oplossing. Dit geeft de minste belasting voor alle betrokkenen. Pas als dit niet lukt, zetten we in op juridische procedures. 

We starten met een controle. We kijken dan of er echt 1 of meer afwijkingen van het bestemmingsplan en relevante milieuregelgeving zijn. De uitkomst van het controlebezoek melden we persoonlijk aan de eigenaar of gebruiker. U kunt daarom de komende periode (on)aangekondigd een toezichthouder van ons zien.
 

 Buitengebied West van gemeente De Ronde Venen