Raadscommissies vergaderen weer

De Rondeveense raadspartijen zetten de eerste stappen richting het normale politieke bedrijf. Voor het eerst sinds het uitbreken van corona komen de raadscommissies weer samen in de raadzaal.

De commissievergaderingen vinden plaats op woensdag 13 en donderdag 14 mei vanaf 19.30 uur. Dat gebeurt in een bijzondere setting  om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Zo wordt geen publiek toegelaten. Belangstellenden kunnen de vergadering toch live volgen via RTV De Ronde Venen en de website van gemeente De Ronde Venen.

Inspreken per e-mail

Een andere maatregel is dat insprekers verzocht wordt hun bijdrage tevoren via e-mail aan te leveren. Dat kan door een bericht te sturen aan m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.nl en daarbij het onderwerp te vermelden.

Digitaal bijeen

In de voorbije periode heeft de Rondeveense raad zijn werkzaamheden in aangepaste wijze voortgezet. Vragen over voorstellen zijn schriftelijk afgehandeld en het presidium (waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd) is verschillende keren digitaal bijeen geweest. Maar binnenkort vergaderen de commissies dus weer face to face.

Op 13 mei vergadert de commissie Ruimtelijke Zaken en Publieke Werken.
Op de agenda staan onder meer de volgende punten:

  • Aanpassing verkeersstructuur Vinkeveen (centrumplan)
  • Uitvoeringsplan grondstoffen 2020-2022
  • Aanvullend investeringsbudget veerpont Nessersluis

Op 14 mei vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, Financiën & Samenleving en Inwonerszaken.
O
p de agenda staan onder meer de volgende punten:

  • Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Utrecht
  • Jeugdbeleidsplan
  • Informatienota hulp bij huishouden

De volledige en actuele agenda’s van deze bijeenkomsten vindt u bij de raadsinformatie op deze website.