Informatiebijeenkomst over Tiny Forest Johan van Renessestraat in Mijdrecht

De Ronde Venen is vorig jaar geselecteerd om samen met het IVN drie ‘Tiny Forests’ aan te leggen in de gemeente. Een Tiny Forest is een klein stukje hoogwaardige natuur, ongeveer zo groot als een tennisbaan, dat uitgroeit tot een divers minibos.

In Wilnis, op een trapveld langs de Marktschipper, is vorig jaar het eerste minibos aangelegd.
BSO ’t Vlot en basisschool De Fontein, gelegen aan de Johan van Renessestraat in Mijdrecht, hebben zich gemeld als initiatiefnemer voor een tweede Tiny Forest. De voorgestelde locatie hiervoor is op het grasveld naast de BSO.
Tijdens een informatieavond op dinsdag 27 oktober worden de plannen verder toegelicht en kunt u alle vragen stellen die u wilt. Ook laten we dan het conceptontwerp van het minibosje zien en bekijken we of er aanpassingen nodig zijn.

Aanmelden verplicht

We houden deze avond in basisschool de Fontein waar voldoende ruimte is om goed afstand te houden. Het is een inloopavond waarop iedereen een tijdslot krijgt om langs te komen tussen 19.30 uur en 20.30 uur. Aanmelden kan t/m 25 oktober bij Marieke van Otterloo, m.vanotterloo@kmnkindenco.nl. Graag per huishouden met 1 persoon komen.