U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Vergaderingen raadscommissies

Op donderdag 1 oktober zijn er twee vergaderingen van de gemeenteraad.

Donderdag 1 oktober 19.30 uur: Meningvormende agenda

Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
    Burgerinitiatief Veenenergie
    Ontwerp Regionale Energiestrategie U16
    Vaststelling strategisch OV-plan

Donderdag 1 oktober 22.00 uur: Besluitvormende agenda

Tijdens deze vergadering staan onder meer de volgende punten op de agenda:
    Vaststelling bestemmingsplan Botsholsedwarsweg 2d Waverveen (Poldertrots)
    Zienswijze begroting 2021 Kansis Groen
    Zienswijze begroting 2021 WerkwIJSS Schoon

Meer informatie

Kijk voor meer informatie of om de vergadering terug te kijken op www.derondevenen.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad