Gemeente De Ronde Venen zoekt nieuwe monumenten

In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder, dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten zijn onderdeel van de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt een aantal in 2020 de status van gemeentelijk monument.

De gemeente roept inwoners op om aan te geven welke gebouwen zij willen behouden voor de toekomst. Dit kunnen bouwwerken zijn die een lokaal-historisch verhaal vertellen, bijvoorbeeld een huis waar tijdens de oorlog onderduikers zaten. Het mogen ook gebouwen zijn waar iemand een persoonlijke band mee heeft of die mooie herinneringen oproepen. Denk aan de school van vroeger of de plek waar iemand zijn of haar geliefde ontmoette. Maar het mag natuurlijk ook gewoon een mooi gebouw zijn.

Burgemeester Maarten Divendal: “Het is belangrijk dat we oude en mooie gebouwen bewaren voor de komende generaties. Gebouwen die experts belangrijk vinden, maar vooral bouwwerken waar onze inwoners om geven en waar zij een geschiedenis mee hebben. Ik ben benieuwd naar de verhalen erachter. Want juist deze verhalen maken deze gebouwen van waarde.”

Beoordeling en toekenning monumentenstatus

Indienen was mogelijk tot en met 20 oktober 2020. De volgende stap is de beoordeling van de aanmeldingen. De gemeente doet dit samen met 5 kenners uit de gemeente. Op basis van het aantal keren dat een gebouw is ingediend en de motivatie van indieners bepalen we welke gebouwen de status monument krijgen.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de 5 kenners niet bij elkaar komen voor het selectieproces; de beoordeling is daarom uitgesteld naar op zijn vroegst voorjaar 2021.  De officiële bekendmaking volgt via gemeentepagina, krant en sociale media. Contactpersoon voor meer informatie is Menno Sybrandy (m.sybrandy@derondevenen.nl)

De monumentale Veenmolen in Wilnis

De monumentale Veenmolen in Wilnis