U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Aandacht voor elkaar - Machteld

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. En we moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. We willen de tijd nemen om nog meer aandacht voor elkaar te hebben en stil te staan bij elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Inwoners van gemeente De Ronde Venen hebben hun eigen verhalen over hun ervaringen in coronatijd. Die delen we graag met u. Meer verhalen lezen? U vindt ze op www.aandachtvoorelkaar.nl.

Machteld Rijkeboer (64 jaar) woont in Vinkeveen en werkt als biologe bij Rijkswaterstaat. Machteld ontwikkelt nieuwe meetmethoden om de algensamenstelling (microscopisch kleine plantjes) in het water slim in kaart te brengen. Algen vormen de basis van de voedselketen en zijn uitermate belangrijk voor ons hele ecosysteem. Meestal zijn ze nuttig, maar soms treden er problemen op. Denk bijvoorbeeld aan de blauwalgen in de Vinkeveense Plassen, die soms giftig kunnen zijn. Snelle meetmethoden zijn dan handig om de burgers te kunnen informeren over de toestand van het water. Maar ook voor allerlei onderzoeksvragen is het van belang om te weten hoe het met de algen gaat.

Droomreis langs de Noordzeekust

Machteld droomde er al jaren van om een grote reis te maken. Ze besloot haar twee passies met elkaar te combineren: fietsen en haar werk. In het voorjaar van 2020 zou zij langs alle landen rondom de Noordzeekust gaan fietsen om meer bewustwording over zwerfafval te creëren. Dit is een fietstocht van 6000 km en deze zou een half jaar duren. Samen met vrijwilligers zou Machteld zwerfafval opruimen en lezingen houden op diverse biologische instituten langs de Noordzee. Alles was al gepland en geregeld, maar door corona kon de reis niet doorgaan.

Zwerfafval herleiden

Machteld vertelt over haar plan: ‘’Zwerfafval is een wereldwijd probleem, dat grote schade aanricht aan mens en dier. Het grootste gedeelte van het zwerfafval belandt in de zee, waar het onderdeel wordt van de plastic soep. Het vervuilt het water en vissen, vogels en andere zeedieren krijgen het in hun maag, stikken erin of raken verstrikt.'' Samen met collega’s heeft Machteld een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee je kunt herleiden waar het afval vandaan komt. Machteld zegt: ‘’Door te weten waar de oorsprong ligt, kun je het probleem gericht aanpakken. Daarom wilde ik tijdens mijn reis op verschillende plekken monsters nemen van het afval dat ik tegenkwam. Op plastic in het water  kunnen algen groeien en via deze algen kun je de herkomst herleiden. Als het plastic vanuit de rivieren in zee terecht komt verwacht je zoetwater algen aangroei, terwijl afval dat direct vanaf zee op de kusten terecht komt, begroeid zal zijn met zoutwater algen.’’

Vlak voor haar reis werden steeds meer landen gesloten en kwam er een negatief reisadvies. Machteld zag haar droom in duigen vallen, maar hoopt in 2022 nog een poging te wagen. ‘’Om deze reis te maken, moet er heel veel geregeld en georganiseerd worden. Niet alleen voor de reis zelf, maar ook voor het leven in Nederland dat lange tijd ‘on hold’ wordt gezet. Dit kost tijd, maar is zeker niet onmogelijk. Een mens moet altijd blijven dromen, nietwaar?!’’, aldus Machteld.

Een schone toekomst

Inmiddels heeft Machteld haar gewone werk weer opgepakt en is ze rivierafvalonderzoeker geworden via het project Schone Rivieren. Ze bemonstert tweemaal per jaar een stuk oever van de Nieuwe Waterweg waar deze bij Hoek van Holland de Noordzee instroomt. Daarnaast fietst ze geregeld door De Ronde Venen om haar conditie op peil te houden en ruimt ze ook hier zwerfafval op wat ze op haar weg tegenkomt. 

Machteld en haar tourfiets

In het voorjaar van 2020 zou Machteld langs alle landen rondom de Noordzeekust gaan fietsen om meer bewustwording over zwerfafval te creëren. Door corona wordt haar reis helaas uitgesteld.