Nieuwsberichten 2021

 • Lichte daling criminaliteit in De Ronde Venen

  18 januari 2021

  De criminaliteit in De Ronde Venen is vorig jaar licht gedaald. Dat blijkt uit een overzicht van de criminaliteitscijfers over 2020. In absolute aantallen verminderde de criminaliteit van 1392 naar 1376 zaken. In de verschillende categorieën zijn grotere verschillen te zien. Het aantal gevallen waarin sprake was van geweld daalde met 22 procent in vergelijking met 2019. Het aantal incidenten waarbij sprake was van (online) fraude steeg met 39 procent. Het aantal meldingen jongerenoverlast steeg met 76 procent.

 • Daling criminaliteit

 • Stap voor stap op weg naar een aardgasvrije De Ronde Venen

  19 januari 2021

  Heel Nederland gaat van het aardgas af. Ook in De Ronde Venen. Gemeente De Ronde Venen heeft zich als doel gesteld om in 2040 aardgasvrij te zijn. Het lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat we nu al bedenken hoe De Ronde Venen aardgasvrij wordt. De komende 10 jaar wil de gemeente zoveel mogelijk woningen voorbereiden om van het aardgas af te gaan. Om ervoor te zorgen dat deze overgang goed verloopt moet elke gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Over de Transitievisie Warmte houdt de gemeente een digitale informatieavond op woensdag 3 februari van 19.30 tot 21.00 uur.

 • Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (gfte) scheiden

  02 februari 2021

  In 2020 werd er 4.814.040 kilogram gfte ingezameld. Dat is ruim 108 kg per inwoner per jaar en 9 kg extra gfte per inwoner dan in 2019. Goed nieuws dus! Maar we zijn er nog niet, want in 2020 vonden we nog zo’n 30 % gfte terug in het restafval. Dat is natuurlijk zonde, omdat composteringsinstallaties het groente-, fruit,- tuinafval en etensresten omzetten in compost en groen gas. De land- en tuinbouw gebruikt het compost als bodemverbeteraar, zodat gewassen beter groeien.

 • Afvalkalender Vinkeveen gewijzigd vanaf 1 februari

  28 januari 2021
 • Pas op! De GGD neemt géén contact met u op voor coronavaccinatie bij u thuis

  04 februari 2021

  De GGD neemt geen contact op met ouderen over coronavaccinatie en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren. Wanneer de telefoon gaat en het is een telefoongesprek over het maken van een afspraak voor vaccinatie bij u thuis dan is het advies hierop niet in te gaan. U kunt contact opnemen met de politie om hier melding van te doen.

 • Onze doelstelling: 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2023

  04 februari 2021

  In onze gemeente gooit een inwoner gemiddeld 183 kilo restafval per jaar weg. Daarvan bestaat een groot deel, ruim 64 kilo, uit groente, fruit, tuinafval en etensresten (gfte). Dit maakt de hoeveelheid restafval per inwoner onnodig hoog. Dat is zonde, want het verbranden van restafval is slecht voor ons milieu en de meest kostbare vorm van afvalverwerking.

 • Waardebon voor energiebesparende maatregelen nog niet ingeleverd?

  11 februari 2021
 • Verwarring over komst zonnevelden en windmolens

  16 februari 2021

  De afgelopen tijd merkt gemeente De Ronde Venen dat er verwarring is ontstaan over de komst van zonnevelden en windmolens. Dit zorgt voor verdeeldheid onder bewoners van de verschillende dorpen. Dit betreurt de gemeente enorm. Er wordt gezegd locaties voor zonnevelden en windmolens al bekend zijn. Dit is niet het geval. De gemeente is nu bezig met een voorstel voor geschikte gebieden. Dit noemen we zoekgebieden. Nadat de gemeenteraad de zoekgebieden heeft bepaald start het gebiedsproces. In dit proces wordt met inwoners en grondeigenaren gesproken over de invulling van het zoekgebied en leveren initiatiefnemers een concreet plan aan.

 • pbweek08_21010_Infographic proces Zon en Wind - Verwarring over komst zonnevelden en windmolens-1

 • Horeca in De Ronde Venen ook dit jaar met grote terrassen

  18 februari 2021

  Net als in 2020 wil het college van burgemeester en wethouders de horeca ondersteunen de corona-periode zo goed mogelijk door te komen. B en W hebben besloten uitbreiding van terrassen, als de maatregelen het mogelijk maken, toe te staan. Deze zogenoemde gedoogbeschikking geldt van 1 april tot 1 november 2021.

 • Vroeg eropaf om schulden, huisuitzetting of afsluiting van energie te voorkomen

  18 februari 2021

  Gemeente De Ronde Venen wil inwoners met betaalachterstanden op huur, energie, water en zorgverzekering snel helpen. Een schulphulpverlener wacht niet af, maar gaat naar inwoners toe met de vraag of er hulp nodig is. Door er vroeg bij te zijn, voorkomt de gemeente dat inwoners op het punt komen dat de financiële situatie niet meer te overzien is. Het gaat erom verder oplopende schulden, een huisuitzetting of afsluiting van energie te voorkomen.

 • Meer ruimte in uw container en minder restafval

  25 februari 2021

  We scheiden steeds meer uit het restafval. Grondstoffen die we goed opnieuw kunnen gebruiken, horen niet meer in het restafval thuis. We zijn gewend aan het gescheiden inzamelen. Toch blijkt dat er nog veel PMD in het restafval zit.

 • De Ronde Venen bundelt krachten met buurgemeenten voor aanleg snel internet

  03 maart 2021

  De Ronde Venen gaat samen met de gemeenten Ouder-Amstel, Stichtse Vecht en mogelijk ook Woerden de krachten bundelen om snel internet in het buitengebied te realiseren. Dat hebben de gemeenten deze week afgesproken. De krachtenbundeling is nodig omdat het bedrijf Delta Fiber Netwerk heeft aangegeven de aanleg in het deel van het buitengebied van de gemeenten niet te kunnen realiseren.

 • Aansluitingen in het buitengebied van De Ronde Venen

 • Goed scheiden PMD-afval levert betere kwaliteit en hogere waarde

  04 maart 2021

  Het netjes scheiden van PMD-afval is misschien best lastig: wat mag er wel bij en wat niet? Maar het is heel belangrijk voor een efficiënt sorteer- en recycleproces. Zo kunnen we de kwaliteit, en daarmee de waarde, van de ingezamelde materialen zo hoog mogelijk houden. En de kosten van het scheiden zo laag mogelijk. 

 • Hondenpoep, vervelend en vies

  04 maart 2021

  Het is fijn om met de hond buiten te lopen. Dat kan ook prima in De Ronde Venen. De gemeente geeft honden graag de ruimte, maar wil voorkomen dat ze overlast veroorzaken voor anderen. De grootste ergernis is hondenpoep.

 • Denk mee over het Nederlandse klimaatbeleid

  11 maart 2021

  Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Hoe denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid?

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen De Ronde Venen

  18 maart 2021

  Volgens de voorlopige verkiezingsuitslag heeft de VVD in De Ronde Venen het meeste aantal stemmen gekregen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In totaal hebben 28.546 stemgerechtigde inwoners van De Ronde Venen hun stem uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 80.9 procent. Dat percentage is lager dan tijdens de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer, in 2017. Toen bracht 86,5 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit. In totaal konden 34.754 inwoners hun stem uitbrengen.

 • Eendjes voeren zorgt voor rattenoverlast

  18 maart 2021

  De laatste tijd is het aantal klachten over rattenoverlast gestegen. Middels ongediertebestrijding wordt zo adequaat mogelijk gereageerd op de meldingen, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.

 • Zomertijd: extra tijd om te fietsen of wandelen door de gemeente

  18 maart 2021

  In de nacht van 27 op 28 maart gaat de zomertijd in. De klok gaat dan een uur vooruit en het is ’s avonds langer licht. Dat geeft een extra mogelijkheid om te genieten van de omgeving en de mooie natuur die we in de gemeente hebben.

 • Groene tip voor de maand maart: een vierkante meter moestuin

  18 maart 2021

  Eén vierkante meter, meer heb je niet nodig om je eigen groenten te kweken. Het kan op je balkon in een vierkante meterbak of haal op een zonnige plek in je tuin een paar tegels (1m2) eruit voor een moestuintje.

 • Gemeente zoekt leden begeleidingscommissie Quickscan Lokale Democratie

  18 maart 2021

  Wat vindt u van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Kan dat duidelijker? Zijn er manieren om meer draagvlak te krijgen? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Dat onderzoekt de gemeente binnenkort met de Quickscan Lokale Democratie van het programma Democratie in Actie. Voor de begeleidingscommissie van dit onderzoek zoekt de gemeente inwoners. Interesse? Of wilt u meer informatie? Stuur dan vóór 29 maart een mail naar communicatie@derondevenen.nl. Eind maart wil de gemeente de begeleidingscommissie compleet hebben.

 • 2pbweek11_21017_burgemeester Maarten Divendal_fotograaf Michel ter Wolbeek

 • Samen voor een schonere gemeente; Nieuwe website helpt bij goed afval scheiden

  25 maart 2021

  Afval scheiden is goed voor het milieu. Het is ook gunstig voor de hoogte van de afvalstoffenheffing. Maar goed afval scheiden is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is er nu een nieuwe website die inwoners hierbij helpt: www.drvaandebak.nl. Zo kunnen we met elkaar nog beter afval scheiden.

 • De werkdag van een boa is nooit hetzelfde

  26 maart 2021

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Ze werken samen met verschillende partijen, zoals politie, gemeente en de Veiligheidsregio. Zo helpen ze bij het handhaven van de lokale openbare orde en veiligheid. Ze werken aan een schone, veilige en leefbare gemeente.

 • Bespaar energie en leer van een ander - Kijk mee tijdens de thematours van duurzame huiseigenaren

  01 april 2021

  Veel Nederlanders willen aan de slag met het verduurzamen van hun huis. Om hen op weg te helpen, organiseert De Nationale Duurzame Huizen Route samen met De Ronde Venen van 22 maart tot 10 april online thematours.

 • Gemeente De Ronde Venen zoekt installateurs van zonnepanelen en isolatiemaatregelen voor grootschalige advies- en inkoopactie

  01 april 2021

  Vorig jaar zijn wij samen met Winst uit je Woning begonnen met het organiseren van grootschalige advies- en inkoopacties van onder andere zonnepanelen. Woningeigenaren uit onze gemeente ontvangen in mei een brief. In deze brief informeren we inwoners over diverse mogelijkheden om de energierekening te verlagen. Denk aan woningisolatie, zonnepanelen, isolerend glas en warmte-installaties. Nu zoeken wij lokale ondernemers die deze werkzaamheden willen uitvoeren.

 • Donderdag 15 april: Bied uw takken gratis aan op de Takkendag

  01 april 2021

  Op donderdag 15 april kunt u uw takken gratis aanbieden langs de openbare weg. Om de inzameling goed te laten verlopen, hebben we een aantal spelregels opgesteld:

 • Cees van Uden beëdigd als wethouder van De Ronde Venen!

  01 april 2021

  De gemeenteraad heeft Cees van Uden donderdagavond 1 april beëdigd als wethouder van De Ronde Venen. Hij volgt Kiki Hagen op. Zij is 31 maart als lid van de Tweede kamer beëdigd.

 • Doorgaand verkeer op Hoofdweg afgesloten

  07 april 2021

  In de week van 12 tot en met 15 april is geen doorgaand verkeer mogelijk op de Hoofdweg in Waverveen. De weg is dan op verschillende plekken afgesloten in verband met de aanleg van een nieuwe waterleiding. Ook enkele kruispunten met de Hoofdweg zijn dan afgesloten.

 • Skip de coronadip

  08 april 2021

  Veel jongeren hebben het moeilijk in deze corona-periode. Lessen vinden digitaal plaats, sporten gaat anders en uitgaan is niet mogelijk. Speciaal voor hen zijn er in april verschillende activiteiten om de sleur te doorbreken en je beter te voelen: Skip de coronadip.

 • Gemeentelijke financiën onder druk

  15 april 2021

  De gemeentelijke financiën staan onder druk. Dat is met name een gevolg van de stijgende kosten voor jeugdzorg en de Wmo. Het college wil zich komend jaar dan ook richten op het beheersen van kosten en het goed uitvoeren van bestaand beleid. Dat blijkt uit de kadernota 2022 die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

 • De Nationale Bijentelling

  15 april 2021

  In het weekend van 17 en 18 april is de Nationale Bijentelling! Doe mee en kom in actie voor de wilde bij. Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Kijk hiervoor op www.nationalebijentelling.nl.

 • De Ronde Venen teleurgesteld over besluit provincie over N201

  16 april 2021

  De gemeente De Ronde Venen is teleurgesteld over het besluit van Provinciale Staten om het komend jaar verder onderzoek te doen naar het verbeteren van knelpunten op de N201. Het oplossen van problemen bij met name de bocht in Mijdrecht en de leefbaarheid in Vinkeveen wordt hiermee verder uitgesteld. De gemeente dringt er bij de provincie op aan om de knelpunten op de N201 in De Ronde Venen zo snel mogelijk op te lossen.

 • Gemeente De Ronde Venen tekent voor kwalitatief, innovatief taalonderwijs aan inburgeraars

  16 april 2021

  Gemeenten in de U10-regio gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars. Ook gemeente De Ronde Venen doet mee. Dat biedt inburgeraars vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid tot kwalitatief goed taalaanbod, met aandacht voor het leren van de Nederlandse taal in combinatie met een vak of opleiding. Inburgeraars kunnen zo beter de Nederlandse taal leren dan nu vaak het geval is. Dat biedt perspectief aan inburgeraars voor succesvolle integratie en daarmee ook aan de samenleving. Met deze aanpak legt de U10-regio een goede basis om de nieuwe wet Inburgering vanaf 1 januari 2022 succesvol uit te voeren.

 • Gemeente onderzoekt samenwerking met inwoners met de Quickscan Lokale Democratie

  22 april 2021

  Wat vindt u van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Kan dat duidelijker? Zijn er manieren om meer gedragen besluiten te krijgen? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Kan de gemeente initiatieven van inwoners beter stimuleren? Wat wilt u en kunt u zelf bijdragen? En wat verwacht u van de gemeente? Dat onderzoekt de gemeente met de Quickscan Lokale Democratie van het programma Democratie in Actie. Tussen 23 april en 14 mei kunnen inwoners de online de vragenlijst invullen via www.derondevenen.nl/geefjemening

 • Nieuwe veerpont Nessersluis

  22 april 2021

  Nessersluis krijgt een nieuwe veerpont. Op 29 april, om 11 uur ’s ochtends, vaart het veer voor het eerst over de Amstel en kunnen auto’s en fietsers worden overgezet. In verband met het vertrek van de oude pont en de komst van de nieuwe, vaart de veerpont donderdag 28 april de hele dag niet.

 • Gebruiksvriendelijke computers voor senioren te leen

  22 april 2021

  Beeldbellen met vaste contactpersonen, digitale foto’s ontvangen, nieuws en andere informatie op internet opzoeken. Sinds kort is dat ook mogelijk voor senioren die (bijna) nooit een laptop, tablet, smartphone of andere computer hebben gebruikt. Stichting Tympaan-De Baat heeft zeer gebruiksvriendelijke tablets aangeschaft, speciaal voor oudere inwoners van De Ronde Venen.

 • Koninklijke onderscheiding voor 13 inwoners

  26 april 2021

  13 inwoners van De Ronde Venen zijn maandag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. 11 van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 1 persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 1 persoon tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. 12 van hen ontvingen hun onderscheiding thuis uit handen van burgemeester Divendal. 1 inwoner van Abcoude kreeg zijn lintje uit handen van minister Bijleveld van Defensie.

 • De gemeenteraad heeft de Verordening Fysieke Leefomgeving vastgesteld

  29 april 2021
 • Nieuwe veerpont Nessersluis in gebruik genomen

  29 april 2021

  De nieuwe veerpont Nessersluis is donderdagmorgen 29 april officieel in gebruik genomen. Vanaf 11 uur ’s ochtends kan van de nieuwe, duurzame pont gebruik gemaakt worden om de Amstel over te steken. De veerpont werd officieel in gebruik genomen door wethouder Cees van Uden in aanwezigheid van buurtbewoners en pontbaas John van Schaik.

 • Waardebon voor kleine energiebesparende maatregelen is verlengd

  30 april 2021

  Goed nieuws voor Rondeveense woningeigenaren. De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is definitief verlengd tot 31 december 2021. De regeling, die in het leven werd geroepen om woningeigenaren te stimuleren bij het toepassen van kleine energiebesparende maatregelen, is met 9 maanden verlengd. Woningeigenaren in De Ronde Venen ontvingen vorig jaar september de waardebon van € 70,-. Met de waardebon kopen inwoners energiebesparende producten bij (lokale) bouwmarkten en webwinkels. 3.025 woningeigenaren leverden de waardebon al in. Dit betekent dat inwoners door deze actie al voor ruim € 200.000 aan energiebesparende producten kochten. Door de verlenging helpt de gemeente nog meer inwoners energie te besparen.

 • Brug vernoemd naar Vinkeveense verzetsstrijder Jan Berkelaar

  04 mei 2021

  De brug aan het begin van de Baambrugse Zuwe (bij de kruising met de Herenweg) heet vanaf 4 mei Jan Berkelaarbrug. De brug is vernoemd naar verzetsstrijder Jan Berkelaar uit Vinkeveen. Vorig jaar bleek uit onderzoek onomstotelijk dat Berkelaar deel uitmaakte van het verzet. Zijn naam is na 77 jaar alsnog toegevoegd aan de ‘Erelijst van Gevallenen 1940-1945’

 • Gemeente past voorrangssituatie op Burgemeester Padmosweg aan

  06 mei 2021
 • Inspreekavonden Zon en wind

  06 mei 2021
 • Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen Deel 3: Zorgboerderij Den Haring

  12 mei 2021

  Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in een serie korte films.

 • Tuintip voor de maand mei: kleur in de tuin met zomerbollen

  12 mei 2021
 • GroenWest en Bébouw Midreth starten bouw 45 sociale huurappartementen

  12 mei 2021

  Mijdrecht - Met de onthulling van het bouwbord hebben wethouder Rein Kroon, Michel Bakker (GroenWest) en Ralf Dressel (Bébouw Midreth) de start gemarkeerd van de projecten Aemsteldyck en Prinsendyck in Mijdrecht. Op deze bijzondere locaties, gelegen tegen de dijk, worden 45 sociale huurappartementen gebouwd.

 • Luister naar de Molens!

  14 mei 2021

  Burgemeester Maarten Divendal van gemeente De Ronde Venen en wethouder Carin Ogier van Weesp reikten het certificaat tot toetreding tot het Geheim Genootschap van de Fluisterende Molens uit aan de molenaars, Suzanne Brakenhoff (molen de Vriendschap) en Maarten van Dijk (Mondriaan Molen).

 • Veel animo om in te spreken over zonnevelden en windmolens in De Ronde Venen

  26 mei 2021

  Gisteren hield de gemeenteraad de eerste inspraakavond over de gebieden waar zonnevelden en windmolens kunnen komen. Ook wel ‘zoekgebieden’ genoemd. Inwoners vertelden aan de gemeenteraad hoe zij denken over de zoekgebieden. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Van zorgen over gezondheidsrisico’s van windmolens tot de urgentie van het klimaatprobleem en het belang om lokale initiatieven te helpen. Vanavond is de 2e inspraakavond. Deze begint om 19.30 uur en is live te volgen via RTV De Ronde Venen (Ziggo kanaal 41) of https://derondevenen.raadsinformatie.nl/live. Om alle inwoners te laten inspreken houdt de gemeenteraad een extra inspraakavond. Deze vindt plaats op maandag 7 juni om 20.15 uur. Helaas is aanmelden om in te spreken niet meer mogelijk. Schriftelijk inspreken kan nog wel. Dat kan door voor 4 juni een betoog te mailen naar griffier@derondevenen.nl.

 • Stedin investeert in een sterk elektriciteitsnetwerk voor de toekomst

  26 mei 2021

  Sommige inwoners maken zich zorgen over de netwerkcapaciteit van netbeheer Stedin. Juist nu veel inwoners en bedrijven volop bezig zijn met het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook nu de gemeenteraad voor de keuze staat om geschikte gebieden voor zonnevelden of windmolens aan te wijzen. Het is belangrijk dat het netwerk van Stedin dit aankan. Daarom neemt gemeente De Ronde Venen deze zorgen serieus. Samen met Stedin heeft de gemeente uitgezocht of het netwerk voorbereid is op het terug leveren van stroom. Dat is het geval.

 • De Ronde Venen zoekt Cyber Agents

  26 mei 2021

  Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Daarom doet De Ronde Venen mee met HackShield. HackShield is een online game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar leert hoe zij online gevaar kunnen herkennen en voorkomen. Zo leren ze zelf en de mensen in hun omgeving hoe ze online veilig kunnen blijven en als Cyber Agent van De Ronde Venen de gemeente kunnen beschermen.

 • Voor een scherpe prijs isoleren of zonnepanelen kopen

  26 mei 2021

  Gemeente De Ronde Venen start in juni met een grootschalige inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. Deze actie maakt het voor woningeigenaren mogelijk om voor een scherpe prijs zonnepanelen of een hybride warmtepomp te kopen. Maar ook vloerisolatie, spouwmuurisolatie, isolatieglas te plaatsen of de cv-installatie te optimaliseren. Begin juni ontvangen alle woningeigenaren een brief van de gemeente met informatie over deze actie. Door de aankoop te bundelen, kopen bewoners makkelijk zonnepanelen, muur- en vloerisolatie en het zuinig afstellen van de cv-installatie bij betrouwbare installateurs in tegen een scherpere prijs. Geïnteresseerden melden zich aan op www.winstuitjewoning.nl. Deze actie geldt tot 30 juli 2021.

 • Proef met tijdelijke foodtruck op Eiland 4

  27 mei 2021

  Een aantal jaren geleden is de enige horeca aan de Baambrugse Zuwe in de buurt van Eiland 4 door brand verwoest. Bezoekers missen de horeca. Gemeente De Ronde Venen en het recreatieschap Stichtse Groenlanden willen daarom vanaf eind mei 2021 op Zandeiland 4 een foodtruck toestaan. Bezoekers van de Eilanden 4 & 5 kunnen dan in het weekend, in de vakantieperioden en op mooie zomerse dagen daar terecht voor het halen van een hapje en drankje.

 • Burgemeester Maarten Divendal plaatst eerste bewegwijzering

  27 mei 2021

  De Waterlinieroute is een Langeafstand Fietsroute (LF) langs de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Westbrabantse Waterlinie. Het is een van de nieuwe LF-icoonroutes, nationale routes met sterke thema’s en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. De LF Waterlinieroute is goed voor 410 kilometer trappen tussen Edam en Bergen op Zoom. Komende weken wordt langs het hele tracé bewegwijzering geplaatst. Deze week doet Routebureau Utrecht dat in de provincie Utrecht. Burgemeester Maarten Divendal heeft het eerste bordje geplaatst langs het riviertje het Gein bij Abcoude. Vanaf half juni is de hele route te fietsen.

 • Veel bereikt ondanks coronacrisis

  27 mei 2021

  De bouw van nieuwe woningen, verbetering van de verkeersveiligheid, de vaststelling van een strategisch OV-plan, het opknappen van het Haitsmaplein in Mijdrecht en de Pieter Joostenlaan in Wilnis en meer inzet op toezicht en handhaving. Ondanks de coronacrisis is in 2020 veel in de gemeente gerealiseerd. Dat schrijft het college van B en W in de programmarekening 2020. De gemeenteraad behandelt de programmarekening 2020 in zijn vergadering van juli.

 • Groen aan de Buurt project in Wilnis krijgt kleur

  15 juni 2021

  Buren aan de Pastoor Kannelaan en het Timotheegras in Wilnis hebben de handen ineen geslagen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving. Dit bewonersinitiatief is onderdeel van het programma Groen aan de Buurt. Groen aan de Buurt is een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gesteund door gemeente De Ronde Venen. Met Groen aan de Buurt kunnen bewoners aan de slag met de natuur in hun eigen buurt om zo meer biodiversiteit, een beter klimaat of een gezelligere omgeving te creëren.

 • Maaien in De Ronde Venen

  16 juni 2021

  We maken onderscheid tussen het maaien van gazons en het maaien van bermen. Over het maaien van gazons zijn de laatste tijd veel meldingen binnen gekomen. Op verschillende plekken is het gras erg lang. Dit heeft een reden.

 • Gemeente De Ronde Venen pakt laaggeletterdheid aan

  25 juni 2021

  Gemeente De Ronde Venen is samen met 7 andere gemeenten in de regio gestart om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit doet zij samen met Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen. Hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld: het Regionaal Programma Laaggeletterdheid. In De Ronde Venen heeft ongeveer 8% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dit zijn volwassen inwoners die in Nederland geboren zijn en inwoners die later naar Nederland zijn gekomen.

 • Gemeentepagina week 33

  19 augustus 2021

  In de weken 30, 31, 32 en 33 verschijnt de Groene Venen niet. In deze periode kunt u het gemeentelijk nieuws en officiële bekendmakingen hier lezen.