Donderdag 15 april: Bied uw takken gratis aan op de Takkendag

Op donderdag 15 april kunt u uw takken gratis aanbieden langs de openbare weg. Om de inzameling goed te laten verlopen, hebben we een aantal spelregels opgesteld:

1. Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk om 7.30 uur goed zichtbaar aan de openbare weg liggen. De inzameling begint vanaf 7.30 uur. Bied het pas op de inzameldag aan. Zo voorkomen we dat het over de weg waait of dat anderen er tuinafval bij leggen.
2. Bind de takken stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt namelijk niet meegenomen.
3. U mag maximaal 2,5 m3 aanbieden. En de takken mogen niet dikker dan 7 cm zijn.
4. Verpak de takken niet in plastic of dozen; de inzameldienst neemt ze dan niet mee.
5. De bundels mogen niet langer dan 150 cm en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
6. Fijn snoeiafval en takken die u niet kunt bundelen, mag u in de gft-container doen.

U hoeft uw takken niet aan te melden voor de inzameling.