Onze doelstelling: 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2023

In onze gemeente gooit een inwoner gemiddeld 183 kilo restafval per jaar weg. Daarvan bestaat een groot deel, ruim 64 kilo, uit groente, fruit, tuinafval en etensresten (gfte). Dit maakt de hoeveelheid restafval per inwoner onnodig hoog. Dat is zonde, want het verbranden van restafval is slecht voor ons milieu en de meest kostbare vorm van afvalverwerking.

In onze gemeente neemt de hoeveelheid fijn restafval per inwoner jaarlijks toe. Hierdoor stijgen zowel de kosten van het verwerken als van het verbranden van afval. Deze stijging ziet u weer terug in een hogere afvalstoffenheffing. Dat veranderen we graag, doet u mee? 

We voeren daarom vanaf januari 2021 nieuwe maatregelen door om samen met alle inwoners van gemeente De Ronde Venen de doelstelling van 100 kg per inwoner per jaar in 2023 te bereiken. Zo verbranden we minder afval, verspillen we minder grondstoffen, verbruiken we minder energie en stijgt de afvalstoffenheffing minder of niet. Een win-win situatie dus!

Op weg naar zo min mogelijk restafval

Vanaf januari 2021 halen we uw restafval driewekelijks in plaats van tweewekelijks op. We halen uw restafval nog steeds op dinsdag op. Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of in de app Mijnafvalwijzer op welk tijdstip we uw afval ophalen. We passen het aantal keer dat we gfte, pmd (plastic, metaal en drankenkartons) en papier ophalen natuurlijk niet aan. 

Neemt u uw nieuwe toegangspas mee naar het afvalbrengstation?

Vanaf januari 2021 heeft u een toegangspas nodig voor de afvalbrengstations. Deze pas heeft u ontvangen in december 2020, mocht dit niet het geval zijn neem dan contact met ons op. De pas is persoonlijk en gekoppeld aan uw adres. Als u de pas bij de ingang voor de kaartlezer houdt, openen de slagbomen. Hiermee identificeert u zich als inwoner van onze gemeente. We registreren op dit moment alleen het totaal aantal bezoekers op de afvalbrengstations. Maakt u bij uw woning gebruik van ondergrondse containers? Dan kunt u in de loop van 2021 de containers ook met deze pas openen. U hoort nog van ons vanaf wanneer dat kan. Tot die tijd gebruikt u voor de ondergrondse containers uw huidige afvalpas. 

Chippen containers restafval

In de tweede helft van 2021 chippen we alle containers van het restafval. Hierdoor is het alleen nog mogelijk een container aan te bieden wanneer deze gechipt is. De chip op de container bevat alleen de postcode en het huisnummer. In eerste instantie is de chip bedoeld om de container te kunnen herleiden. Zo kunnen we het aanbieden van bedrijfsafval tegengaan. Want alleen een container die is gechipt wordt geleegd.

Van bovengronds naar ondergronds

Naar verwachting vervangen we halverwege 2021 de oude ondergrondse restafval containers. Alleen de modellen vanaf 2018 blijven staan. Deze nieuwe modellen werken met een nieuw systeem waardoor het voor de gemeente en inzamelaar mogelijk wordt om op afstand te kunnen zien hoe vol de container is en of er sprake is van een storing. Zo kunnen we op een duurzamere manier inzamelen.

Bij appartementencomplexen die nog geen ondergrondse restafval containers hebben, plaatsen we ook ondergrondse containers. We houden bij het vervangen en plaatsen van de nieuwe containers rekening met een maximale loopafstand van 125 meter. Woont u in een appartementencomplex met minder dan 10 woningen? Dan plaatsen we geen ondergrondse container voor restafval maar ontvangt u een minicontainer met slot. Per complex gaan we in gesprek met de inwoners en bespreken we de mogelijkheden.

Van afval naar grondstof

In 2020 werd er 4.814.040 kilogram groente, fruit, tuinafval en etensresten (gfte) ingezameld, dat is ruim 108 kg per inwoner per jaar. Dat is 9 kg meer gfte per inwoner dan in 2019, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Maar we zijn er nog niet, want in 2020 vonden we nog zo’n 30% gfte terug in het restafval. Dat is natuurlijk zonde, omdat composteringsinstallaties ons groente-, fruit,- tuinafval en etensresten omzetten in compost en groen gas. De land- en tuinbouw gebruikt dit compost als bodemverbeteraar, zodat gewassen beter groeien. Bij bijna alle appartementencomplexen plaatsen we in de tweede helft van 2021 één of meerdere behuizingen voor het gfte afval. In deze behuizingen komt een minicontainer voor het gfte te staan. De behuizingen worden ook voorzien van een pasjessysteem zodat deze exclusief gebruikt kan worden door inwoners vanuit de hoogbouw. U kunt hier uw groente-, fruit- en etensresten in kwijt. Doet u mee door het gfte apart in te zamelen?

Wat hoort waar?

Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u per afvalstroom tips om uw afval zo goed mogelijk te scheiden. 

Neem vooral contact met ons op bij vragen

Neem bij vragen contact op met ons Klant Contact Centrum via: 0297 29 16 16. Wij zijn van maandag tot donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar afval@derondevenen.nl.