Stap voor stap op weg naar een aardgasvrije De Ronde Venen

Heel Nederland gaat van het aardgas af. Ook in De Ronde Venen. Gemeente De Ronde Venen heeft zich als doel gesteld om in 2040 aardgasvrij te zijn. Het lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk dat we nu al bedenken hoe De Ronde Venen aardgasvrij wordt. De komende 10 jaar wil de gemeente zoveel mogelijk woningen voorbereiden om van het aardgas af te gaan. Om ervoor te zorgen dat deze overgang goed verloopt moet elke gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Over de Transitievisie Warmte houdt de gemeente een digitale informatieavond op woensdag 3 februari van 19.30 tot 21.00 uur.

De Transitievisie Warmte beschrijft de route naar het aardgasvrij maken van De Ronde Venen. Per wijk wordt aangegeven wat het meest duurzame alternatief voor aardgas is tegen de laagste kosten. Ook is er aandacht voor de volgorde waarin wijken van het aardgas afgaan. Al deze vragen onderzoekt de gemeente momenteel. Het antwoord op deze vragen is er nog niet. Maar omdat het zo’n belangrijke verandering is, vraagt de gemeente inwoners om mee te denken. Zo werken we samen stap voor stap toe naar een aardgasvrije omgeving. Ruim 300 inwoners hebben zich aangemeld voor een klankbordgroep. De afgelopen weken heeft de klankbordgroep een vragenlijst ingevuld. De resultaten van de klankbordgroep, maar ook tips, ideeën en zorgen bespreekt de gemeente tijdens de digitale informatieavond op woensdag 3 februari. 

Online bijeenkomst over de Transitievisie Warmte is op 3 februari van 19.30 tot 21.00 uur

Op 27 oktober en 2 november hield de gemeente 2 online bijeenkomsten over een aardgasvrije gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten is het proces over de totstandkoming van de Transitievisie Warmte al kort toegelicht. Deze visie is niet van de gemeente, maar van ons allemaal. Daarom houdt de gemeente op woensdag 3 februari van 19.30 tot 21.00 uur een online bijeenkomst. Na een korte terugblik op het reeds doorlopen proces, worden de resultaten van de vragenlijst van de klankbordgroep gepresenteerd. Ook wordt er besproken wat het voor u als inwoner betekent om van het aardgas af te gaan. Er is ruimte voor het stellen van vragen en opmerkingen.

Meldt u zich aan voor de online bijeenkomst via www.derondevenen.nl/aardgasvrij

Heeft u vooraf al vragen die u tijdens het webinar graag beantwoord krijgt? Zet uw vragen onder ‘opmerkingen’ op het inschrijfformulier. U ontvangt een dag voor het webinar een bevestigingsmail. In deze email vindt u ook de link om deel te nemen aan het webinar. Geen email ontvangen? Neem dan telefonisch contact op via 0297 29 16 16. Of stuur een e-mail naar duurzaam@derondevenen.nl.

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.