Beheer van Utrechtse recreatieschappen in nieuwe handen

Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeren nemen per 1 januari 2023 de taken over van Recreatie Midden-Nederland. De medewerkers volgen hun werk en worden overgenomen door beide organisaties. De taken en medewerkers van het Routebureau krijgen een plek bij de provincie Utrecht.

Daarmee valt eind dit jaar het doek voor de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland RMN). RMN fungeert sinds 1996 als uitvoeringsorganisatie voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, waaronder Vinkeveense Plassen en het Plassenschap Loosdrecht. Daarnaast huisvest RMN het personeel van het Routebureau Utrecht dat de wandel-, fiets- en vaarroutes in de provincie Utrecht verzorgt. Totaal krijgen bijna 30 medewerkers vanaf 1 januari een nieuwe werkgever. De medewerkers van het Routebureau gaan over naar de provincie Utrecht. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid.

De heer Molkenboer, voorzitter van het bestuur van Recreatie Midden-Nederland, over de opheffing van RMN: “Het bestuur heeft er vertrouwen in dat de medewerkers goed terechtkomen, dat de werkzaamheden uitgevoerd worden en dat de overnemende organisaties een goede basis bieden voor duurzame bedrijfsvoering”.


Beheer recreatiegebieden 

De gebieden in Stichtse Groenlanden sluiten nu al vaak aan op gebieden van Staatsbosbeheer. De verwachting is dat deze overdracht zorgt voor een efficiënter beheer van de recreatiegebieden. Staatsbosbeheer vergroot hiermee de kennis en ervaring in het beheer van recreatiegebieden, nu uitbreiding plaatsvindt met onder andere de Haarrijnse Plas, de Maarsseveense Plassen en gebieden in Noorderpark en Ruigenhoek. Jelka Both, hoofd Staatsbosbeheer Utrecht: “Aantrekkelijk recreatief groen is in de verstedelijkte provincie Utrecht van groot belang. Ik zie er naar uit om dat samen met de nieuwe collega’s voort te zetten en verder te ontwikkelen”.

Loosdrechtse Plassen

De terreinen van het Plassenschap liggen voor een groot deel al binnen de gemeente Wijdemeren, die daarom het beheer en onderhoud overneemt. De gemeente gaat ook de bezittingen van het Plassenschap in Stichtse Vecht beheren en onderhouden.  Vergunningverlening, toezicht en handhaving behoren niet meer tot de taken van het Plassenschap, maar komen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid te vallen.


Beperkte veranderingen voor recreant 

Recreanten merken op korte termijn niet veel van de wijzigingen. Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeren werken in opdracht van de recreatieschappen. Het bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden blijft verantwoordelijk voor het beleid en beslist hierover. De communicatie gaat in de regel onder de naam van het recreatieschap, die op borden in de gebieden te zien blijft. De groene BOA’s en buitendienstmedewerkers dragen vanaf 1 januari 2023 wel andere kleding. Daarnaast zal de gebiedsinformatie vanaf volgend jaar te vinden zijn op de sites van Staatsbosbeheer en de gemeente Wijdemeren. Ook kunnen recreanten daar terecht als zij vragen hebben.

stichtse-groenlanden-1