Belangrijk onderzoek naar duurzame elektriciteit in Provincie Utrecht

Samen met 16 Utrechtse gemeenten zetten wij ons - als RES U16 - in voor duurzame elektriciteitsopwekking. Voor een toekomstbestendig beleid starten we met een Milieu-Effect Rapportage (PlanMER), die begint met de Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Wij vinden het belangrijk om ook de mening van onze inwoners hierin mee te nemen, daarom kunt u tot 1 maart 2024 een zienswijze indienen over duurzame energieopwekking.

Wat wordt onderzocht?

De NRD belicht de toepassing van zon en wind, evenals hun combinatie binnen onze RES-regio. Gemeente De Ronde Venen kiest bewust niet voor windturbines, zoals vastgelegd in het collegeprogramma. Het onderzoek naar windenergie in De Ronde Venen is dan ook uitgesloten in de Nota van Reikwijdte en Detailniveau.

Wat is de RES?

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom maken 30 energieregio’s in Nederland samen een Regionale Energiestrategie: de RES. De Ronde Venen werkt samen met gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist, Stedin, waterschap en provincie aan de RES voor regio U16. Binnen deze regio worden afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie grootschalig opgewekt wordt in 2030, waar en hoe.

Waar is de Nota ven Reikwijdte en Detailniveau te vinden?

De Nota van Reikwijdte en Detailniveau is te vinden via www.energieregioutrecht.nl/ter-inzage. Via deze website kunt u ook direct een zienswijze indienen. 

Uw stem telt!

Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten van het onderzoek en hun mening delen door zienswijzen in te dienen. Dit is mogelijk van 18 januari tot en met 1 maart 2024. Uw inbreng kan op de volgende manieren worden ingediend:

  • Via de bovengenoemde website.
  • Per e-mail naar zienswijzeRES@utrecht.nl, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’.
  • Schriftelijk via: GS UTRECHT, RES 10, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’.