Bestemmingsplannen De Meijert liggen ter inzage

De plannen voor woningbouwproject ‘De Meijert’ krijgen steeds meer vorm. Om woningbouw op de plek van voormalig partycentrum De Meijert en op de plek van Tennisvereniging Mijdrecht en de huidige tennishal mogelijk te maken zijn er nieuwe bestemmingsplannen en een beeldkwaliteitsplan nodig. Deze plannen liggen vanaf 30 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Daarnaast organiseren de ontwikkelaars in samenwerking met de gemeente op dinsdag 23 januari 2024 een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Mijdrecht.

De ontwerpbestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplan inzien en/of een zienswijze indienen

Om woningbouw in dit gebied mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De opgestelde ontwerpbestemmingsplannen en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan geven de kaders aan waaronder deze ontwikkeling kan plaatsvinden. Beide documenten liggen vanaf 30 december 2023 ter inzage en iedereen die dat wil kan tot en met 10 februari 2024 een reactie geven op de plannen. Meer hierover is te lezen op: www.derondevenen.nl/demeijert.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Op 23 januari 2024 organiseren de ontwikkelaars in samenwerking met de gemeente een inloopbijeenkomst. Op grote posters staat informatie over de huidige plannen, de planning, de ontwerpbestemmingsplannen en onderwerpen zoals parkeren en groen. Daarnaast is er genoeg ruimte om vragen te stellen. Er is deze avond geen centrale presentatie.

Datum        : 23 januari 2024
Locatie        : Gemeentehuis
                      : Croonstadtlaan 111, Mijdrecht, de ingang is aan de kant van het Raadhuisplein
Tijdstip       : 19 – 21 uur

Vooraf aanmelden is niet nodig. Geïnteresseerden kunnen tussen 19 en 21 uur op elk moment binnenlopen. Er is deze avond géén mogelijkheid tot het inschrijven voor de woningen. Daarnaast is het niet mogelijk om gedurende deze bijeenkomst een zienswijze in te dienen.