College legt Transitievisie Warmte voor aan de gemeenteraad

De komende jaren wil het college inzetten op het besparen van energie en het isoleren van woningen en gebouwen. Dit beschrijft het college in de Transitievisie Warmte. De overheid heeft alle gemeenten de opdracht gegeven in 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen. In dit plan staat hoe de gemeente overstapt van aardgas naar andere duurzame bronnen om te gaan koken en woningen te verwarmen. Benieuwd wat er in de Transitievisie Warmte staat? Lees het plan op www.duurzaamderondevenen.nl.

Wethouder Cees van Uden van Duurzaamheid: “Het is belangrijk dat de andere manieren om onze woningen te verwarmen betaalbaar en technisch haalbaar zijn. Daarom richten wij onze aandacht nu vooral op het goed isoleren van woningen en kantoren. Maar ook op energie besparen. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers. Het gaat namelijk over hún woningen en kantoorgebouwen.”

Wat is een Transitievisie Warmte?

Alle gemeenten in Nederland schrijven in 2021 een Transitievisie Warmte. Dit is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de gebouwde omgeving zonder het gebruik van aardgas. Het geeft de route naar een duurzame gemeente weer. Hierbij geeft de gemeente aandacht aan de eerste 5 jaar (tot 2026). Ook beschrijft de gemeente de stappen tot 2040. Elke 5 jaar past de gemeente de Transitievisie Warmte aan waar dat nodig is. Zodat het plan steeds een duidelijker beeld schetst voor de lange termijn (2040). En biedt de gemeente nu al een actieperspectief voor de korte termijn.

Focus op het verlagen van energieverbruik in woningen

De afgelopen tijd sprak de gemeente met inwoners tijdens informatieavonden. Ook dacht een klankbordgroep mee over de Transitievisie Warmte. Hieruit bleek dat inwoners vooral wensen dat de gemeente zich de volgende 5 tot 10 jaar focust op het verlagen van het energieverbruik in woningen. Dit gebeurt door te isoleren en zuiniger om te gaan met elektriciteit. Maar ook door de overstap van koken op aardgas naar koken op inductie of door het aanleggen van vloerverwarming. 

De komende jaren hoeft in De Ronde Venen nog niemand gedwongen van het gas af

Zolang het wettelijk is toegestaan wil de gemeente dat inwoners de snelheid van de verandering zelf bepalen. Gemeente De Ronde Venen zet daarom in op ‘energiebesparing’ in plaats van aardgasvrij voor 2030. Dit kan ook al op de korte termijn, bijvoorbeeld bij een verbouwing of onderhoud aan de woning. 

Daarom worden er ook geen wijken aangewezen die voor 2030 van het aardgas af gaan. Dit is een aanpak die veel andere gemeenten wel kiezen. Zij willen zo het doel van 49% minder CO2 in 2030 halen. Ook De Ronde Venen wil meewerken aan dit landelijke doel. Alleen doen zij dit door in te zetten op minder energieverbruik door woningen goed te isoleren. 

Wat kunnen inwoners nu al doen om minder energie te verbruiken?

Inwoners kunnen al veel doen om de warmtevraag van hun woning naar beneden te brengen. Hiervoor stelde de gemeente ‘geen-spijt-maatregelen’ op. Dit zijn maatregelen die altijd goed zijn om te nemen. Isoleren is stap 1 in de warmtetransitie, omdat het de warmtevraag omlaag brengt. En daarmee ook de energierekening. Hoe beter de isolatie van een gebouw, hoe minder warmteverlies. En hoe minder warmte nodig is voor de verwarming. Dit geeft ruimte om te investeren in andere warmtebronnen.

Ook het vervangen van een gaskookstel door een inductieplaat is een belangrijke geen-spijt-maatregel. Hiermee bespaart een inwoner al snel 5% van het hele gasverbruik. Ook door het plaatsen van HR++ glas, zonnepanelen, ventilatie-units en vloerverwarming brengen inwoners de warmtevraag omlaag. 

Wanneer bespreekt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte?

Raadsleden stellen technische vragen over de Transitievisie Warmte op woensdag 3 november om 19.30 uur. Een week later bespreekt de raad het plan tijdens de politieke commissie. Dit is op woensdag 10 november om 19.00 uur. Op donderdag 25 november om 19.30 uur is de raadsvergadering. De raad bespreekt dan ook moties (opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingen in het plan) als zij die hebben opgesteld. Alle vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeente.

Hoe nu verder? 

Zodra de gemeente weet welke verschillende manieren van verwarmen mogelijk zijn gaan ze in gesprek met inwoners en ondernemers. Dat kan op verschillende manieren: per wijk, maar ook individueel. Samen kijken zij naar de beste oplossing.  

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam