College stelt 122 locaties voor laadpalen vast

De vraag naar elektrische auto’s neemt toe en daarmee ook de vraag naar elektrische laadpalen. De Ronde Venen stimuleert elektrisch rijden en wil daarom sneller laadpalen in openbaar gebied kunnen plaatsen. Het college heeft daarvoor 5 verkeersbesluiten genomen om parkeerplaatsen te reserveren om de elektrische auto te laden. Het gaat in totaal om 122 laadlocaties. Deze verkeersbesluiten liggen nu ter inzage.

Elektrisch rijden neemt toe 

Eigenaren van elektrische auto’s hebben niet altijd de mogelijkheid hun auto op te laden op hun eigen oprit. Zij hebben daarvoor een laadpaal langs de openbare weg nodig. In De Ronde Venen zijn er naar verwachting in 2030 500 laadpalen nodig voor het opladen van elektrische auto’s. In 2020 waren dat er nog 45.

122 locaties aangewezen

Op dit moment duurt een aanvraag van een openbare laadpaal lang. De Ronde Venen stimuleert elektrisch rijden en wil daarom sneller laadpalen in openbaar gebied kunnen plaatsen. De locaties zijn opgenomen in 5 verkeersbesluiten, namelijk voor Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en de kleine dorpen. Bij een nieuwe aanvraag koppelt de gemeente de aanvraag aan de vastgestelde laadpaallocatie uit de verkeersbesluiten.

Bepalen locaties laadpalen

Bij het bepalen van de laadlocaties heeft de gemeente gekeken naar de verwachte behoefte aan laadpalen, de aanwezigheid van bestaande laadpalen, de aanwezigheid van kabels voor een aansluiting, de aanwezigheid van groen, woningen (niet direct bij een raam) én de inrichting van de parkeerplaatsen. 

Opmerkingen en vaststellen laadlocaties

De gemeente heeft inwoners de mogelijkheid gegeven om hun opmerkingen op de voorgenomen laadlocaties door te geven. Dit kon van 26 oktober tot en met 17 november 2023. Vervolgens is gekeken of de opmerkingen aanleiding waren om de locatie van een laadpaal aan te passen. Dit heeft ertoe geleid dat het besluit over een aantal locaties is uitgesteld. De gemeente doet bij deze locaties nog nader onderzoek.

Vervolg

Met de verkeersbesluiten legt het college de 122 locaties vast. Inwoners kunnen bezwaar maken tegen een verkeersbesluit, zo ook tegen deze verkeersbesluiten. Het maken van bezwaar kan 6 weken na publicatie. De verkeersbesluiten met de laadlocaties zijn in te zien via www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk op de pagina www.derondevenen.nl/locatieslaadpalen of op www.officielebekendmakingen.nl.

pbweek01_23004_College stelt 122 locaties voor laadpalen vast