College stelt voor meer geld uit te trekken voor onkruidbestrijding

Het was een warm voorjaar en het heeft in het begin van de zomer flink geregend. Het onkruid groeide daardoor snel. In juli 2021 heeft de raad gezegd dat de gemeente het onkruid weer zonder 'gif' moet bestrijden. Hierdoor groeit het onkruid sneller terug. Inwoners zien daarom meer onkruid op stoepen en straten. Het college vraagt de raad voor volgend jaar extra geld voor gifvrije onkruidbestrijding. De raad neemt daarover naar verwachting in oktober een besluit tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting.

Wethouder Cees van Uden: "De Ronde Venen wil toch geen gif inzetten tegen onkruid en dat is logisch. Maar als we dan een 'nette' straat willen met zijn allen dan moet er wel geld bij. Dat stelt het college nu voor aan de raad. Dan kunnen we volgend jaar het onkruid goed verwijderen en dat bijhouden. Dit jaar moeten we voor de onkruidbestrijding nog even 'roeien met de riemen die we hebben'."

Vanaf 2022 kan de gemeente met dat extra geld 3 keer per jaar de stoepen en straten in de gemeente borstelen en vegen. En kan de gemeente sneller reageren als inwoners zeggen last te hebben van het vele onkruid. Daarmee hoopt de gemeente dat het aantal meldingen van inwoners over onkruid minder wordt. 

De gemeente laat via Werkzaamheden op www.derondevenen.nl en de gemeentepagina in De Groene Venen weten wanneer, waar en met welke methode ze het onkruid bestrijdt. 

Heeft u overlast van onkruid in de straat? Doe dan een Melding openbare ruimte via www.derondevenen.nl of via de Makkelijk Melden app. Deze app kunt u via de App Store of Google Play Store downloaden.

De raad behandelt de begroting naar verwachting in de politieke commissie op14 oktober en tijdens de raadvergadering op 28 oktober. De agenda van de raad vindt u op www.derondevenen.raadsinformatie.nl