Controle bij bedrijf in Wilnis

Gemeente De Ronde Venen heeft samen met politie, het RIEC Midden-Nederland, Belastingdienst en het UWV donderdag 8 maart een integrale controle uitgevoerd bij een bedrijf in Wilnis.

Tijdens de controle is gekeken of de activiteiten van het bedrijf in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, of ze beschikken over de noodzakelijke vergunningen en werd andere wet- en regelgeving getoetst. Er zijn geen afwijkingen van het bestemmingsplan geconstateerd en de  vergunningen die zijn getoetst waren in orde. Vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht doet de Belastingdienst geen uitspraken over de actie. .

Controles

Met enige regelmaat vinden verspreid over de gemeente dit soort controles plaats waarbij verschillende partijen samenwerken. De Ronde Venen wil een gemeente zijn waar iedereen zich veilig voelt. Controles horen daarbij. Door met verschillende instanties samen te werken kunnen veel zaken tegen het licht worden gehouden en criminele activiteiten vroeg worden gesignaleerd. 

Help mee 

Hulp van inwoners en bedrijven bij het veilig houden van de gemeente is onmisbaar. Ziet u dingen die niet oké zijn? Meld het dan! Dat kan op verschillende plekken. Bij de gemeente via ondermijning@derondevenen.nl., wijkagent (via www.politie.nl) of anoniem bij Meld Misdaad anoniem via 0800-7000. Burgemeester Maarten Divendal: ,,Met hulp van inwoners en ondernemers maken we onze samenleving veiliger.’’