De Omgevingswet komt eraan: Wat betekent dit als u een wijziging van een bestemmingsplan wilt aanvragen?

De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. Vanaf dat moment wordt het bestemmingsplan zoals u dat kent, vervangen door het Omgevingsplan. In dit artikel leest u welke gevolgen deze wetswijziging heeft voor aanvragen om een bestemmingsplan te wijzigen.

Tot uiterlijk 30 juni 2023 kunt u aanvragen voor het wijzigen van een bestemmingsplan indienen

Wilt u uw plan of ontwikkeling nog mogelijk maken onder de oude wetgeving en met een wijziging van het bestemmingsplan? Dan moet dit plan volgens de wet vóór 31 december 2023 door de gemeente ter inzage zijn gelegd. Het plan doorloopt dan de normale bestemmingsplanprocedure. Omdat een bestemmingsplanprocedure voorbereidingstijd kost, vraagt de gemeente u een verzoek om bestemmingsplanwijziging - inclusief volledig conceptbestemmingsplan - vóór 1 juli in te dienen. Na 1 juli is het tijdtechnisch niet meer mogelijk een bestemmingsplanprocedure op te starten.

Start u een procedure tussen 1 juli 2023 en 31 december 2023? 

Dan behandelt de gemeente deze als voorbereiding op de vergunningverlening onder de Omgevingswet. Dan wordt dus niet het omgevingsplan gewijzigd, maar wordt een vergunning voorbereid voor het betreffende initiatief. 
De definitieve aanvraag voor de omgevingsvergunning kan vervolgens na inwerkintreding van de Omgevingswet worden ingediend, dus vanaf 1 januari 2024.

Na 1 januari 2024 werken we met een (tijdelijk) omgevingsplan.

Totdat we een nieuw omgevingsplan hebben gemaakt, bestaat het omgevingsplan tijdelijk uit de regels uit de oude bestemmingsplannen en beheersverordeningen, aangevuld met andere al geldende regels. Voor ontwikkelingen die afwijken van het omgevingsplan kan dan een vergunningprocedure voor een “Omgevingsplanactiviteit” worden gevolgd. 

Hebt u vragen?

Stuur dan een mail naar omgevingszaken@derondevenen.nl