De Ronde Venen presenteert een robuuste begroting

Het college van B&W heeft de eerste programmabegroting van deze collegeperiode aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin vertaalt het college de ambities uit het coalitieakkoord ‘In het hart’ voor het komende jaar.

Wethouder Vijselaar: “De begroting van De Ronde Venen is robuust. Dat is van groot belang, omdat verschillende ambities nog verder worden uitgewerkt en een aantal ontwikkelingen op dit moment onvoorspelbaar is. Met deze begroting zijn de gemeenteraad en het college in staat om eventuele tegenvallers op te vangen. En om de komende jaren de juiste keuzes te maken voor de toekomst van onze gemeente.”

Definitieve financiële situatie in oktober bekend

Op dit moment staat de gemeente er financieel goed voor. De definitieve inkomsten vanuit het Rijk zijn binnenkort bekend. Dan ontvangt de gemeenteraad een voorstel met de definitieve stand van zaken en presenteert het college de definitieve cijfers. Het college stelt voor de gemeentelijke belastingen met slechts 3% te verhogen. Wethouder Vijselaar: “Veel inwoners hebben het financieel al zwaar genoeg. De definitieve cijfers zullen de gemeentelijke belastingen niet verder verhogen.”

Behandeling begroting

De begroting wordt op 12 en 13 oktober besproken in de verschillende raadscommissies. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 3 november. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering te volgen. RTV Ronde Venen zendt de vergadering live uit. De conceptbegroting staat online op https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl.