De week van lezen en schrijven: ''Erbij horen begint met taal'' en daar kan iedereen aan bijdragen.

Stel je eens voor: je bent in een land waar je de taal niet spreekt, waar je niet wijs kunt worden uit de letters die op papier geschreven staan en waar je jezelf niet kunt uitdrukken. Je durft geen contact te maken met anderen, bang dat ze je niet begrijpen. Je voelt je alleen. Dat wil niemand. Voor alle taalbehoeftigen bieden Sagènn en Tympaan-De Baat Nederlandse taallessen en inloopmomenten om Taal in de Praktijk te oefenen. En daar kan iedereen aan bijdragen.

Taal zorgt ervoor dat we contact kunnen maken met andere mensen. “Het is een manier om uit te leggen wat je voelt of denkt”, begint Elbert Lont te vertellen. Hij is taaldocent bij Sagènn en verzorgt taallessen aan alle taalbehoeftigen in de regio Groot-Amsterdam. Zo ook in gemeente De Ronde Venen. “Zowel met gesproken als geschreven taal kunnen we ons uitdrukken. Gesproken taal heb je nodig als je iets wilt vragen, een gesprekje aanknoopt of als je iets afrekent in de supermarkt. Geschreven taal is nodig als je iets wilt lezen: een brief of een formulier.”

Taallessen van Sagènn

Voor laaggeletterden of voor hen voor wie Nederlands de tweede taal is, biedt Sagènn taallessen aan. De deelnemers worden verdeeld in groepen van verschillend instroomniveau en krijgen twee dagdelen per week les. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers zoveel mogelijk de taal oefenen in de praktijk. “De taallessen hebben tot doel om de inclusie van de deelnemers te vergroten”, vervolgt Elbert. “Na afloop van de taallessen kunnen zij contact leggen met hun omgeving, beter meedoen in de maatschappij en beter functioneren op het werk of een baan vinden. Erbij horen begint met taal.”

Wat kunt u doen?

Alle inwoners kunnen bijdragen. “Zij hebben een signalerende rol”, vervolgt Elbert. “Spreken je buren eigenlijk wel goed Nederlands? Kunnen zij zich redden in onze taal? Mocht je iemand ontmoeten die het Nederlands wil verbeteren, kun je hem wijzen op het Taalhuis. Vandaaruit kunnen zij worden aangemeld voor de taallessen.”

Taal in de Praktijk

Deelnemers aan de taallessen krijgen twee dagdelen per week les. Na drie maanden volgt een extra dagdeel waarin de deelnemers de taal in de praktijk brengen. Hiervoor werkt Sagènn samen met Tympaan-De Baat. “Iedere dinsdagochtend organiseren we een inloop in De Trekvogel in Mijdrecht”, vertelt Nici Sonderman van Tympaan-De Baat. “Deze inloop wordt begeleid door vrijwilligers. Zij organiseren laagdrempelige activiteiten, organiseren presentaties van bijvoorbeeld de burgemeester of de wijkagent en bieden cursisten de mogelijkheid hun digitale vaardigheden te verbeteren. Deelnemers leren elkaar kennen, leggen contact met vrijwilligers, bouwen hun netwerk op en oefenen tegelijkertijd het Nederlands. Dat is letterlijk Taal in de Praktijk.’’ 

Vrijwilligers gezocht!

Voor het begeleiden van de inloop wordt gezocht naar vrijwilligers. Zij zijn taalvaardig, geven de cursisten voldoende zelfvertrouwen om met de taal te oefenen en zijn initiatiefrijk in het organiseren en bedenken van activiteiten. Taal in de Praktijk gaat plaatsvinden op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in De Trekvogel aan de Karekiet in Mijdrecht. Meer info en aanmelden kan via n.sonderman@stdb.nl 

Verhaal taaldocent
Foto Lege Fles Film & Fotografie