Demmerik vanaf 9 juni weer open voor gemotoriseerd verkeer door aanleg van tijdelijke brug

Op 16 mei sloot de gemeente de brug ter hoogte van Demmerik 94 af voor gemotoriseerd verkeer vanwege veiligheidsredenen. We zijn blij dat de Demmerik vanaf 9 juni weer open is voor gemo-toriseerd verkeer door de aanleg van een tijdelijke brug. De aanleg van deze tijdelijke brug start op 30 mei.

Tijdelijke brug

Op 30 mei start de aanleg van de tijdelijke brug. Tijdens deze werkzaamheden blijft de Demmerik toe-gankelijk voor voetgangers en afgestapte fietsers, door de aanleg van een tijdelijke overgang over het water. Gedurende deze periode blijft de huidige verkeersomleiding voor gemotoriseerd verkeer van kracht. 

30 mei start werkzaamheden

De aannemer begint met de aanvoer van het benodigde materiaal en de aanleg van de tijdelijke oplos-sing voor voetgangers en afgestapte fietsers. Hiervoor worden regelmatig zware vrachtwagens en kra-nen ingezet. De eerste dagen zet de gemeente verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden.

9 juni Demmerik open

Vanaf 9 juni is de Demmerik weer open voor gemotoriseerd verkeer. Ook vrachtwagens en hulpdien-sten, zoals de brandweer kunnen deze tijdelijke brug gebruiken. Voor het vrachtverkeer geldt echter wel een beperking; vrachtwagens mogen niet langer zijn dan 12 meter en/of zwaarder zijn dan 10.000 kilo. 

Definitieve oplossing

Op dit moment is de gemeente in overleg met gespecialiseerde – daar waar mogelijk lokale - aan-nemers om te bepalen hoe een nieuwe brug gerealiseerd kan worden en binnen welke termijn dit moge-lijk is.

pbweek21_23064_Foto Demmerik vanaf 9 juni weer open door aanleg tijdelijke brug.docx