Drukbezochte informatiebijeenkomst alternatief verkeersplan Vinkeveen

Meer dan 100 geïnteresseerden bezochten op 28 november een informatiebijeenkomst in Vinkeveen. Het doel van de bijeenkomst was om met inwoners in gesprek te gaan over het alternatieve verkeersplan in relatie tot het Centrumplan. En dat is goed gelukt!

Centrumplan Vinkeveen 

Met het Centrumplan Vinkeveen realiseert de gemeente op termijn tussen de 250 en 300 woningen, voornamelijk voor starters, senioren en jonge gezinnen, inclusief bijbehorende voorzieningen. Daarnaast wordt verbinding tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen versterkt. 

Uitwerking verkeersplan 

Om dit Centrumplan te realiseren moet de verkeerssituatie op en rond de Herenweg verbeterd worden. Daarom is – in opdracht van de gemeenteraad – een verkeersplan uitgewerkt. Bij uitwerking blijkt het plan te complex en heeft het te veel nadelige gevolgen voor de inwoners. Daarom komt de gemeente met een alternatief verkeersplan.

Alternatief verkeersplan

Met het alternatieve verkeersplan zet de gemeente in op het investeren in de bestaande verkeersstructuur en richt ze zich vooral op de verkeersveiligheid. Door onder andere het invoeren van 30 km wegen, de Herenweg in te richten als dorpsstraat met brede fietspaden en het OV een deelmobiliteit te bevorderen, is de gemeente van mening een goed alternatief gevonden te hebben. 

Wethouder Anja Vijselaar (Integraal Plan Vinkeveen) zegt hier het volgende over: “Naar mijn idee staan we aan de vooravond om Vinkeveen echt goed in te gaan richten en mooier te maken. De verkeerstructuur aan te pakken en woningen voor onze starters, senioren en jonge gezinnen te gaan bouwen. Dit is het moment.”

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst – waarbij alle wethouders aanwezig waren – hadden de inwoners veel vragen over de verkeersveiligheid en handhaving van de nieuwe snelheid.  Na nodigde wethouder Vijselaar inwoners van harte uit om contact met haar op te nemen voor vragen, ideeën of voor een goed gesprek over het alternatieve verkeersplan. 

Vervolgstappen

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen – onder andere via een klankbordgroep – verder meedenken over de uitwerking van het plan. Rond maart/april 2023 gaat het plan ter goedkeuring naar de  gemeenteraad.