Eerste paal geslagen voor nieuwe brug in Demmerik

Het vervangen van de brug in Demmerik is begonnen. Dinsdag 2 juli is de eerste paal geslagen voor de nieuwe brug. De werkzaamheden duren tot begin september. Aansluitend vindt er groot onderhoud plaats aan de weg Demmerik en wordt deze ingericht als een 30 km zone. De bloembakken die bij wijze van proef op Demmerik zijn geplaatst worden weer verwijderd. Het effect van bloembakken op de snelheid van het verkeer is gering en inwoners geven in een enquête duidelijk aan dat de bloembakken mogen worden verwijderd.

Tijdens een bewonersavond op 2 juli zijn bewoners over de uitslag van de enquête en het besluit om de bloembakken te verwijderen geïnformeerd. Ook werd bewoners bijgepraat over de werkzaamheden, het groot onderhoud aan de weg en over hoe het verkeer tijdens de jaarmarkt op woensdag 17 juli op een veilige manier langs de jaarmarkt wordt geleid. De opzet van de avond was gewijzigd naar een inloopavond om bezoekers in staat te stellen de voetbalwedstrijd Nederland-Roemenië te kunnen volgen.

Ervaringen met bloembakken in kaart gebracht 

In mei zijn op verzoek van bewoners bij wijze van proef 6 bloembakken op Demmerik geplaatst omdat bewoners vinden dat er te hard wordt gereden. Afgesproken is toen dat het effect op de snelheid zou worden gemeten, dat verkeersdeskundigen op verschillende tijdstippen zouden kijken hoe het verkeer reageert op de bloembakken en dat door middel van een enquête bewoners zou worden gevraagd hoe zij er tegenaan kijken. Op basis daarvan zou worden besloten of de bloembakken een definitieve plek op de weg zouden krijgen. Uit de metingen blijkt dat het effect op de snelheid gering is en uit waarnemingen komt naar voren dat alleen als er tegemoet komend verkeer is de snelheid vermindert. In de enquête antwoordt 72 procent van de ondervraagden met ‘nee’ op de vraag of de bloembakken moeten blijven staan.

Veilige verkeerssituatie

Wethouder Anja Vijselaar (Verkeer): ,,Op basis hiervan hebben we besloten de bloembakken weg te halen. Met het groot onderhoud wordt de weg ook opnieuw ingericht. In het midden van de weg komen vlakken in een beige kleur. Deze worden regelmatig onderbroken zodat je niet naar een lange strook asfalt kijkt, maar naar afwisselende vlakken. De ervaringen hiermee op andere plekken zijn positief, het verkeer gaat daardoor langzamer rijden. Gecombineerd met de drempels en andere verhogingen in de weg, zal dit leiden tot lagere snelheden en een veiliger verkeerssituatie voor zowel voetgangers, fietsers auto’s.’’

pbweek27_24075_eerste paal brug Demmerik
Fotobijschrift: Het werk aan de nieuwe brug is in volle gang. Als dit begin september is afgerond, vindt er aansluitend groot onderhoud aan Demmerik plaats.