Explosief aangetroffen op bedrijventerrein Mijdrecht

In het slibdepot op het bedrijventerrein in Mijdrecht is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig in verband met het ruimen van het explosief. In verband met de veiligheid zijn wegen in een straal rond het depot afgezet en gebouwen ontruimd.

Update van: donderdag 25 januari 2024 19:48

Detonatie succesvol uitgevoerd.

Het explosief is succesvol geruimd zonder dat dit nevenschade aan de omgeving heeft gegeven. De EOD heeft de omgeving vrijgegeven en alle bewoners en bedrijven kunnen weer terug.
Mochten er bewoners of bedrijven toch schaden hebben t.g.v. de detonatie kunnen zij contact opnemen met de gemeente de Ronde Venen. De contact gegevens staan op hun website.

De reden dat er voor deze werkwijze is gekozen is omdat de ontsteker zeer instabiel was. Het afdekken of vervoeren zou een spontane detonatie hebben kunnen veroorzaken.

Dit incident is afgesloten.

Update van: donderdag 25 januari 2024 19:06

Explosief is gedetoneerd.

Het explosief, wat een antitankmijn bleek te zijn, is tot ontploffing gebracht. De EOD gaat nu checken of alles ook echt is geruimd.

Update van: donderdag 25 januari 2024 18:15

Ontruiming is gedaan EOD gaat voorbereiding treffen, om 19:00 is de detonatie.
De politie heeft aangegeven dat het gebied is ontruimd. De EOD gaat nu de voorbereiding bij het explosief starten om het te detoneren.

Om 19:00 uur zal de detonatie plaatsvinden. Dit zal een flinke explosie zijn en in de weide omgeving te horen zijn.
Nogmaals de oproep: blijf uit het gebied zoals is aangegeven op de kaart.

Na de detonatie zal een check worden gedaan of het explosief geheel onschadelijk is gemaakt. Ook zullen dan opruimwerkzaamheden plaatsvinden om de grond die door de explosie is verspreid op te ruimen.

Update van: donderdag 25 januari 2024 17:55

Als het explosief onschadelijk wordt gemaakt is een explosie te horen.
Als de EOD het explosief laat ontploffen zal in de omgeving een explosie te horen zijn. Als een tijd bekend is wordt dat op dit medium gecommuniceerd.

Update van: donderdag 25 januari 2024 17:10

Te ontruimen gebied tbv de ruiming van het explosief

Op advies van de EOD wordt het volgend gebied ontruimd t.o.v. de Constructieweg 100 in Mijdrecht:

  • 20 meter rond het explosief alles ontruimd
  • 50 meter niemand achter de ramen maar mensen kunnen binnen in huis of bedrijf blijven.
  • 200 meter niemand op straat.

Explosief aangetroffen op bedrijventerrein Mijdrecht

In het slibdepot op het bedrijventerrein in Mijdrecht is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig in verband met het ruimen van het explosief. In verband met de veiligheid zijn wegen in een straal rond het depot afgezet en gebouwen ontruimd. Verdere bijzonderheden ontbreken op dit moment.