Extra communicatie via QR-code op bomen

Gemeente De Ronde Venen start dit najaar met QR-codes op bomen die vervangen moeten worden. De bordjes met QR-codes moeten inwoners en voorbijgangers informeren over de reden van het vervangen van de boom. De bordjes ondersteunen reguliere vormen van communicatie. De bordjes zijn herbruikbaar en gemaakt van natuurlijk materiaal.

Communicatie te vervangen bomen

De fractie PvdA-GroenLinks heeft tijdens een commissievergadering begin dit jaar aan het college gevraagd om de communicatie rondom het vervangen van bomen te verbeteren. De gemeente doet haar best om dit op voorhand zo goed als mogelijk te communiceren. Dit doet de gemeente door onder andere het kappen van bomen per brief aan te kondigen bij inwoners die in de betreffende straat wonen. Daarnaast wordt het kappen van bomen aangekondigd en gepubliceerd op de gemeentenieuwspagina in De Groene Venen. Met het toepassen van de bordjes met QR-code op de bomen moet de communicatie richting inwoners nog beter worden.

Meer informatie via QR-code

Wie de QR-code met een telefoon scant, komt uit op de website van de gemeente met informatie over de bomen. Op de website is te vinden waarom de boom weg moet, wanneer dit gaat gebeuren, of er een nieuwe boom wordt geplant en om welk type boom dit dan gaat. Ook informatie over de mogelijke bezwarenprocedure is hier te vinden. Het uitgangspunt is om op elke locatie waar bomen gekapt gaan worden, een bordje te plaatsen. Als het om meerdere bomen op één locatie gaat, krijgen een paar bomen een bordje met QR-code.

Communicatie naar inwoners belangrijk

Wethouder Maarten van der Greft (groen): “Als gemeente vinden we het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van beslissingen die genomen worden. Bomen worden enkel om goede redenen gekapt en vervangen. Daarom vindt het college het belangrijk dat hier tijdig en duidelijke communicatie over plaatsvindt. De QR-code-bordjes zijn een mooi voorbeeld van hoe informatie met inwoners en geïnteresseerden gedeeld wordt. Dit past ook goed binnen ons inwonerparticipatiebeleid Afspraken voor lokaal samenspel.” 

De bordjes

Zodra de vergunning voor het kappen van de bomen is aangevraagd, worden de bordjes op de bomen bevestigd. Als de bomen daadwerkelijk gekapt worden, worden de bordjes weggehaald en bewaard voor volgend jaar. De bordjes worden gemaakt van herbruikbaar natuurlijk materiaal en zijn daardoor niet schadelijk voor het milieu.

In najaar eerste bordjes te zien

Naar verwachting zullen vergunningen na de zomer rond zijn. Op basis daarvan kunnen de bordjes in september opgehangen worden. Het vervangen van bomen gebeurt in het najaar van 2024 en nieuwe bomen zullen dan ook geplant worden.

pbweek27_24074_QR-code op bomen-klein
Afbeelding: Voorbeeld QR-code bordje