Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Vanaf begin 2022 krijgen huishoudens met een laag inkomen een eenmalige uitkering van maximaal € 200,- als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen.

De gemeente gaat aan de slag om dit te regelen, nu het Rijk hiervoor geld beschikbaar stelt. Voor dit besluit van het kabinet moet zo snel mogelijk een wetswijziging worden ingediend. 

Inwoners met een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Deze mensen hoeven niks te doen. Ze krijgen het bedrag naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022. Zij krijgen het geld gestort op de rekening waarop zij ook de uitkering ontvangen.

Voor inwoners die geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen hebben, is het belangrijk de gemeentelijke website in gaten te houden. Als er meer bekend is over de energietoeslag, maakt de gemeente dit op de website bekend. Dan wordt ook duidelijke welke inkomensgrens er is. Welke inwoners er gebruik van kunnen maken en hoe inwoners een aanvraag kunnen indienen.