Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Vanaf april 2022 krijgen huishoudens met een laag inkomen een eenmalige uitkering van maximaal € 800,- als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen.

De gemeente is bezig om dit te regelen, nu het Rijk hiervoor geld beschikbaar stelt. Voor dit besluit van het kabinet moest een wetswijziging worden ingediend. Op 15 maart 2022 is bekend geworden dat de gemeente vooruitlopend op de wetswijzing kan gaan uitkeren. 

Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ ontvangen de toeslag automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt het bedrag naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. U krijgt het geld gestort op de rekening waarop u ook de uitkering ontvangt. Ook wanneer u gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering of een individuele inkomenstoeslag ontvangt in 2022, ontvangt u mogelijk de energietoeslag automatisch op uw rekening. U krijgt hierover een bericht.

Heeft u geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen, houdt de gemeentelijke website dan in de gaten. Als u beschikt over een ander inkomen, bijvoorbeeld inkomen uit arbeid, alimentatie, pensioen of een socialezekerheidsuitkering, kunt u een beroep doen op de eenmalige energietoeslag. Als er meer bekend is over de energietoeslag, maakt de gemeente dit op de website bekend. Dan zal ook duidelijk zijn welke inkomensgrens er is en hoe u de energietoeslag moet aanvragen.

Als u in aanmerking komt voor de energietoeslag heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de toeslagen die u ontvangt. bijvoorbeeld de huurslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.