Extra geld voor sneller bouwen nieuwe woningen De Ronde Venen

Net zoals in heel Nederland is het ook in De Ronde Venen voor woningzoekenden moeilijk om een geschikte woning te vinden. Nieuwe woningen bouwen blijft daarom een gemeentelijk speerpunt voor de komende jaren. De provincie Utrecht heeft de gemeente voor dit jaar een subsidie gegeven van 680.000 euro. Met dit geld kan de gemeente sneller woningen bouwen, het totale aantal woningen blijft wel hetzelfde. Het bouwen kan alleen sneller.

Er zijn te weinig beschikbare woningen in de Ronde Venen. Er zijn daarom veel meer woningen nodig, die geschikt zijn voor verschillende groepen. Jongeren hebben bijvoorbeeld andere behoeften dan senioren en gezinnen met kinderen. Veel verschillende woningen bouwen is dus belangrijk. De subsidie van de provincie wordt gebruikt om dit sneller mogelijk te maken.

Wethouder Zevenhuizen is blij met de toekenning: “Ik vind het belangrijk dat onze inwoners betaalbaar en prettig wonen. En dat mensen die hier graag willen komen wonen vanwege werk of familie, makkelijker een huis kunnen vinden. Deze subsidie gaat ons helpen om meerdere woningbouwprojecten versneld aan te pakken.”

Waar wordt de subsidie voor gebruikt?

De gemeente werkt de komende jaren aan de bouw van ongeveer 3200 woningen. De subsidie is voor een aantal van deze projecten. Hierbij gaat de gemeente meer mankracht inzetten, zoals bijvoorbeeld bij het centrumplan Vinkeveen, Bon-gronden Abcoude, de Argon-locatie en De Meijert in Mijdrecht.

Meer informatie over de verschillende woningbouwprojecten is te vinden op: www.derondevenen.nl/wonen