Gemeente De Ronde Venen is tegen mogelijke locaties voor windturbines in Amsterdam

College De Ronde Venen verzet zich actief tegen het plan van gemeente Amsterdam om mogelijk windturbines op de grens van De Ronde Venen te plaatsen. De gemeente gaat bezwaar maken door een zienswijze in te dienen bij de gemeente Amsterdam. Ook inwoners en organisaties kunnen dit doen.

Gemeente Amsterdam onderzocht mogelijke locaties voor windturbines. Langs de gemeentegrens van De Ronde Venen liggen mogelijke locaties waar windturbines geplaatst kunnen worden volgens Amsterdam. Dit zijn naar verwachting de plekken: knooppunt Holendrecht langs de A2, Waternet bij Weesperkarspel/Gein en de Diemerscheg. De Gaasperplas is aangewezen als extra reservegebied. Een overzicht van alle mogelijke locaties: www.derondevenen.nl/windturbines-amsterdam.

Ook inwoners van De Ronde Venen kunnen hun mening geven over de locaties
De gemeente Amsterdam vraagt inwoners naar hun mening over de mogelijke locaties van windturbines. Ook inwoners van gemeente De Ronde Venen kunnen reageren. Dit kan door het indienen van een zienswijze. Zienswijzen indienen kan van 23 mei tot 17 juli 2024. Meer informatie staat op: www.derondevenen.nl/windturbines-amsterdam.

Geen draagvlak bij inwoners 

De afgelopen jaren doorliep gemeente De Ronde Venen een uitgebreid participatieproces met inwoners en organisaties. Dit proces ging over mogelijk geschikte plekken voor zonnevelden en windturbines in de gemeente. Daaruit bleek dat er weinig draagvlak is voor windturbines. De gemeenteraad vindt het belangrijk om naar inwoners te luisteren. Daarom besloot zij dat er geen windturbines in de gemeente geplaatst mogen worden. Daarnaast verzet het college zich tegen plannen om windturbines langs de grenzen van onze gemeente te plaatsen. “Het past de gemeente Amsterdam niet windturbines te plaatsen in het uitzicht van onze inwoners”, zo zegt wethouder Van Uden.

Zon in plaats van wind 

De Ronde Venen staat positief tegenover duurzame energie in de vorm van zonnepanelen en zonnevelden. De gemeente is in gesprek met verschillende partijen en initiatieven die met veel enthousiasme bezig zijn om deze ambitie te helpen invullen met zon in plaats van wind. Meer weten? Ga naar www.derondevenen.nl/zonnevelden.