Gemeente De Ronde Venen ondertekent bijgewerkt Pact van Ruigenhoek

Op vrijdag 18 februari vond op fort Nieuwersluis de feestelijke ondertekening plaats van de Actualisatie Pact van Ruigenhoek 2022. Hiermee starten de pactpartners een nieuw hoofdstuk in de jarenlange samenwerking. Burgemeester Maarten Divendal tekende namens gemeente De Ronde Venen.

Samenwerken om thema’s te verbinden

Het landschap van de Hollandse Waterlinies met hun unieke kwaliteiten krijgen te maken met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Daarom wordt verbinding gezocht met opgaven als klimaat en energie, wonen, bereikbaarheid, landbouw, recreatie, groen en natuur. De pactpartners werken samen om verschillende functies van en in het landschap samen te laten komen. Mooi voorbeeld hiervan is de LF Waterlinieroute. Deze langeafstand fietsroute is goed voor 410 kilometer trappen tussen Edam en Bergen op Zoom en loopt door gemeente De Ronde Venen. De route komt langs eeuwenoude vestingen en pittoreske plaatsen, waaronder fort Nigtevecht.

Ondertekening op fort Nieuwersluis

Burgemeester Maarten Divendal: “De Ronde Venen heeft forten van de Stelling van Amsterdam en ligt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Linie is uniek in de wereld en laat zien hoe Nederland het water heeft ingezet als bondgenoot bij het verdedigen van het land. We willen de Linie beschermen en beleefbaar maken voor de volgende generaties. Dat moeten we samen doen. We kijken als pactpartners uit naar een volgende vruchtbare periode van samenwerken, wat we met de ondertekening van het pact op het fort hebben onderschreven.”

Pact van Ruigenhoek

Het Pact van Ruigenhoek is opgericht in 2017. De pactpartners zijn de provincie Utrecht, verschillende gemeenten, grondgrondeigenaren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschappen. Een belangrijke ambitie bij de oprichting van het pact is het verkrijgen van de UNESCO werelderfgoedstatus voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook het zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk maken van de waterlinies is een belangrijk doel.

Ondertekening Pact van Ruigenhoek
Burgemeester Maarten Divendal ondertekent het geactualiseerde Pact van Ruigenhoek