Gemeente en maatschappelijke organisaties investeren in eerste 1000 dagen kind

Gemeente De Ronde Venen zet zich samen met maatschappelijke organisaties in om de eerste 1000 dagen van een kind probleemloos te laten verlopen. Dit is een initiatief van maatschappelijk en pedagogisch werkers van Kwadraad, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, kraamzorg, diëtisten, huisartsen en de gemeente. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld: Kansrijke Start. De ondertekenaars onderschrijven het belang van een kansrijke start voor alle kinderen.

Wethouder Cees van Uden zette zijn handtekening namens de gemeente: “Gemeente De Ronde Venen is de eerste gemeente uit de regio Utrecht-West die de intentieverklaring ondertekent. Wij zijn dankbaar dat professionals in het publiekelijke, sociale en medische domein de samenwerking bekrachtigen. Dit doen wij samen. Wij spreken de hoop uit dat hier mooie acties uit voortkomen. Zodat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven krijgt én een optimale kans op een goede toekomst.”

De eerste 1000 dagen maken het verschil voor later

Lang niet alle ouders krijgen op dit moment de hulp die nodig is om hun kind een goede start te geven. Ervaringsdeskundige Dagmar Niewold werkzaam bij de GGD regio Utrecht vertelt: “Ik ben geboren in een gezin met ouders die verslaafd waren aan alcohol. Er was sprake van huiselijk geweld en mishandeling. Al op jonge leeftijd had ik stress. Ik voelde mij gekooid. Ik stond in de overlevingsstand. Ik kreeg niet de kans om de juiste hulp te krijgen. Ik werd ouder. Ik vond mijzelf terug met twee kinderen en een thuis dat niet veilig was. Toen besloot ik te scheiden. Ik stond er financieel niet goed voor. Het was heel erg veel.”

Het doel van Kansrijke Start is op het juiste moment helpen. De ondertekenaars willen de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans bieden. Al vóór de geboorte van het kind kunnen aanstaande ouders ondersteuning en begeleiding krijgen. Het kan dan gaan om het beperken van stress tijdens de zwangerschap, het omgaan met geldproblemen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze hulp is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd.

Kom naar de prenatale voorlichting voor aanstaande ouders

De prenatale voorlichting voor aanstaande ouders van een eerste kind komt eraan. Dit is in september. Het doel is vragen over de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna te beantwoorden. Wie meer wil weten over de prenatale voorlichting kan contact opnemen met Mareike Meijerhof van de GGD regio Utrecht. Mail mmeijerhof@ggdru.nl of bel 030 608 60 86.