Gemeente koopt grond langs N201 voor uitbreiding bedrijventerrein

De gemeente heeft een perceel van ruim 1 hectare grond langs de N201 in Mijdrecht gekocht. De grond is bedoeld om de vraag naar bedrijventerrein op te vangen. Het terrein van de Provincialeweg 7A kan ook een rol spelen bij het afsnijden van de bocht in de N201 in Mijdrecht. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van 910 duizend euro.

Wethouder Rein Kroon: ''In dit gebied heeft de gemeente al 18 hectare. Door deze aankoop verstevigen wij onze grondpositie en vergroten wij de mogelijkheden voor onze ondernemers. Er is veel vraag naar bedrijventerrein, regelmatig staan ondernemers bij mij op de stoep. Voor het overgrote deel zijn dat lokale bedrijven. Vanuit lokale bedrijven is er vraag naar 12 hectare. Daarnaast kan het perceel een rol spelen om verkeer op de N201 beter te laten doorstromen.''

Woning op terrein wordt gesloopt

Het perceel Provincialeweg 7A ligt aan de N201 tegenover het terrein van Johnson en is niet in gebruik. Op het terrein staat een woning die in slechte staat verkeert en gesloopt wordt. De achterliggende grond is verwilderd en dicht bebost. Om verdere overwoekering tegen te gaan wordt dit verwijderd.
De gemeenteraad is in januari akkoord gegaan met de aankoop. Dit is gebeurd in een vertrouwelijke vergadering om financiële en economische belangen van partijen niet te schaden. Vorige week is de verkoop bij de notaris afgehandeld en is het besluit openbaar geworden.