Gemeente legt vrijliggend fietspad aan langs de Constructieweg

Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden aan het fietspad langs de Constructieweg in Mijdrecht gestart. Het betreft een fietspad aan de noordzijde van deze weg op het Bedrijventerrein Mijdrecht, tussen het fietspad naar Hofland en de Veenweg. Anja Vijselaar (Wethouder Mobiliteit) is blij met de start van de werkzaamheden.

Veilige fietsverbinding

Een vrijliggend fietspad zorgt voor een veiligere situatie voor fietsende werknemers van het Bedrijventerrein Mijdrecht en overige fietsers. Daarmee wil de gemeente ook het fietsgebruik stimuleren. Wethouder Vijselaar: “Veel scholieren maken gebruik van deze route. Het is niet wenselijk dat zij tussen de grote vrachtwagens rijden. Met een vrijliggend fietspad voorkomen we dat. We zien ook het belang om het fietsen te stimuleren. Meer fietsers zorgt voor minder drukte op onze wegen en dit heeft ook veel andere voordelen.”

Optimale bereikbaarheid

Wethouder Vijselaar vervolgt: “We willen de bereikbaarheid van het Bedrijventerrein Mijdrecht verbeteren. De aanleg van dit fietspad is daarbij een goede stap. We blijven ook aandacht vragen voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de N201. We werken daarin samen met Goed op Weg. Zij brengen de komende maanden de woon-werkrelaties inzichtelijk.”

Omleiding

Om het werk veilig uit te kunnen voeren is er– uitgezonderd voor aanliggende bedrijven - geen verkeer mogelijk over de Constructieweg, tussen de Veenweg en Multifill. De werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden.