Gemeente tekent overeenkomst met Glaspoort en KPN over aanleg glasvezel

Abcoude, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Waverveen en de bedrijventerreinen in de gemeente krijgen de beschikking over snel internet. Glaspoort en KPN leggen de komende 3 jaar glasvezel aan in deze gebieden. De gemeente en Glaspoort en KPN hebben daartoe maandag 27 mei een samenwerkingsovereenkomst getekend. Vorig jaar juni is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van glasvezel in Amstelhoek en Baambrugge en het oostelijk deel van het buitengebied van de gemeente.

,,De behoefte aan snel internet wordt steeds groter’’, zegt verantwoordelijk wethouder Anja Vijselaar. ,,Het belang van snel internet neemt alleen maar toe. Dat geldt voor de zorg, onderwijs, de economie, maar ook voor het sociale leven. Met een snelle en stabiele internetverbinding kunnen inwoners die om wat voor reden dan ook aan huis zijn gebonden toch makkelijk hun sociale contacten onderhouden en eenzaamheid voorkomen.’’

Meerdere glasvezelnetwerken

Een deel van de gemeente beschikt al over glasvezel en een deel nog niet. Het staat marktpartijen vrij glasvezel aan te leggen, de Telecommunicatiewet gebiedt gemeenten hier, onder voorwaarden, medewerking aan te verlenen. Het kan dus voorkomen dat er gebieden zijn waar glasvezel van verschillende bedrijven is (of nog wordt) aangelegd. 
Omdat Glaspoort en KPN glasvezel in 6 dorpen en het bedrijventerrein willen aanleggen, is besloten een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. In de overeenkomst staan duidelijke afspraken over uitvoering en aanleg. Afgesproken is onder andere dat bij alle adressen binnen het plangebied glasvezel wordt aangelegd en dat bewoners en bedrijven een goed aanbod krijgen voor een aansluiting.
Volgens relatiemanager Robert van Hulst van KPN en Glaspoort ontstaat met de ondertekening de unieke situatie dat 3 bedrijven, Glasdraad, KPN en Glaspoort, gaan zorgen voor een goede aansluiting van De Ronde Venen op glasvezel. ,,Het vereist een goede afstemming, dat is prima in samenspraak met de gemeente gelukt. De gemeente De Ronde Venen is zo dadelijk maximaal voorbereid op haar toekomst met glasvezel’’, aldus Van Hulst.

Aanleg binnen 3 jaar afgerond

Met Glaspoort en KPN is afgesproken de werkzaamheden binnen 3 jaar te voltooien. Omdat straten open moeten voor de aanleg van de kabels, is enige overlast niet te voorkomen. Ook hierover zijn afspraken gemaakt om dit tot een minimum te beperken. 

pbweek22_24058_samenwerkingsovereenkomst glasvezelFotobijschrift: Wethouder Anja Vijselaar en Martin Wanschers (COO Glaspoort) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst op de Burgemeester Padmosweg in Wilnis, een van de straten die de komende jaren van glasvezel wordt voorzien.