Gemeente wil verkeerssituatie in dorpen verder verbeteren

De gemeente gaat voor elk dorp in De Ronde Venen een uitvoeringsplan maken om de verkeerssituatie in die dorpen verder te verbeteren. Begonnen wordt met plannen voor Amstelhoek, De Hoef en Baambrugge. Inwoners kunnen digitaal of via bijeenkomsten in de dorpen suggesties of ideeën aangeven waar volgens hen de verkeerssituatie verbeterd kan worden.

Juni vorig jaar heeft de gemeenteraad het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan (MVP) 2023-2030 vastgesteld. Het MVP is gemaakt nadat inwoners en organisaties daar op verschillende momenten over konden meepraten en hun inbreng konden leveren. Het plan beschrijft de uitgangspunten om De Ronde Venen de komende jaren verkeersveilig en bereikbaar te houden.
Tijdens hun inbreng in het MVP hebben inwoners en organisaties specifieke aandachtspunten benoemd om verkeerssituaties te verbeteren. Deze gaat de gemeente nu oppakken. Per dorp wordt een Uitvoeringsplan Mobiliteit gemaakt. Daarin staat concreet wat er in dat dorp gebeurt om verkeerssituaties te verbeteren. Het gaat om plannen die binnen 3 jaar zijn uit te voeren en die passen bij het MVP.

Ideeën en suggesties

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): ,,We vragen inwoners en ondernemers van Amstelhoek, Baambrugge en De Hoef om mee te denken over de verkeerssituatie in hun dorp. Waar kan die worden verbeterd? Inwoners en ondernemers wonen en werken in die dorpen en kennen de verkeerssituatie ook het best. We horen graag welke ideeën en suggesties ze hebben. Deze worden dan zo goed mogelijk verwerkt in de Uitvoeringsplannen.’’

Ideeën en suggesties kunnen tot 31 mei 2024 zowel digitaal als tijdens bijeenkomsten die worden georganiseerd worden ingediend. Via www.derondevenen.nl/verkeer komen bezoekers op het participatieplatform waar ze hun reactie en suggesties kwijt kunnen. Dat kan door een prikker op de kaart te plaatsen of door deel te nemen aan de forumdiscussie over verkeersknelpunten in het dorp.

Praatcafés

Voor inwoners en ondernemers die liever hun bijdrage delen tijdens een bijeenkomst worden in elk dorp praatcafés georganiseerd. Tijdens dit praatcafé kunnen zij langskomen op het moment dat het hen het best uitkomt om aan te geven waar de verkeerssituatie verbeterd kan worden. Daarnaast is er de mogelijkheid om 1 op 1 in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente of met het bureau Mobycon dat de gemeente hierin begeleidt.

Data praatcafés

Plaats        : Amstelhoek
Datum       : 21 mei
Tijd             : van 19 tot 21 uur
Locatie       : Buurthuis Ons Streven, Engellaan 3

Plaats        : Baambrugge
Datum       : 16 mei
Tijd             : van 19 tot 21 uur
Locatie       : Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10

Plaats        : De Hoef
Datum       : 23 mei
Tijd             : van 19 tot 21 uur
Locatie      : Dorpshuis De Springbok, Oostzijde 61A

Na de zomervakantie start de gemeente met de uitvoeringsplannen voor Mijdrecht dorp, Mijdrecht bedrijventerrein, Wilnis en Abcoude. In verband met de ontwikkeling van het Centrumplan wordt voor Vinkeveen een aangepaste planning en werkwijze gevolgd.