Gemeente zet zich in voor instandhouding van religieus erfgoed

Het beheren en behouden van religieus erfgoed is voor kerkgemeenschappen een steeds grotere uitdaging. Dit geldt ook voor de kerken in De Ronde Venen. Kerkgebouwen voldoen steeds minder aan onze hedendaagse eisen van duurzaamheid, comfort en gebruik. Daarnaast zorgen minder kerkbezoekers, vrijwilligers en geld er ook voor dat kerken het lastig hebben. Met de Visie Religieus Erfgoed reikt de gemeente kerken de hand om samen te kijken hoe het religieus erfgoed in stand kan worden gehouden. De visie wordt waarschijnlijk op 24 november 2022 behandeld in de gemeenteraad.

“Kerkgebouwen, hun inrichting, religieuze objecten zoals beelden en kleding, maar ook de verhalen rond kerken zijn het religieus erfgoed van een gemeente,” legt wethouder cultuur en monumenten Cees van Uden uit. “Door de landelijke ontkerking moeten we er alert op zijn dat dit erfgoed niet verloren gaat. Het maakt deel uit van onze geschiedenis en daarmee van onze samenleving. Daarom zetten we ons in om dit erfgoed voor de toekomst te behouden.”

Een gemeentelijk aanspreekpunt

In de visie staat beschreven hoe het op dit moment gaat met de kerken en hoe de gemeente in de toekomst kerken kan en wil ondersteunen bij het in stand houden van het religieus erfgoed. “De kerkgebouwen zijn bepalend in het landschap. Ze markeren elk dorp en zijn daardoor onlosmakelijk met de identiteit van de dorpen verweven. Het is daarom belangrijk dat ze behouden blijven en toekomstbestendig worden gemaakt. We willen kerkeigenaren daarin ondersteunen door hen te informeren, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, over subsidies of andere steunmiddelen waarvoor zij mogelijk in aanmerking komen”, zegt Van Uden. Ook kunnen kerkeigenaren straks de beleidsadviseur Cultuurhistorie bereiken voor vragen over hoe je op een respectvolle manier het religieus erfgoed kunt aanpassen, behouden of beleefbaar kunt maken.

Beschermen

Om de betekenis van het religieus erfgoed voor de samenleving te behouden, gaat de gemeente onderzoeken hoe ze de waarde van het erfgoed kan omschrijven en beschermen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De waarde van het erfgoed wordt ook meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bij het breder gebruiken of herbestemmen van een kerkgebouw.

De Visie Religieus Erfgoed is samen met de kerkeigenaren opgesteld.