Gemeenteraad besluit over bijdrage aan Regionale Energie Strategie (RES)

Het klimaat verandert. Om deze klimaatverandering tegen te gaan stappen we over op duurzame energie. Denk aan energie uit zon, wind en aardwarmte. Gemeente De Ronde Venen werkt hier lokaal aan. Maar ook met andere gemeenten uit de regio. Dit doet de gemeente in de Regionale Energie Strategie (RES) U16. Binnen de RES U16 werken gemeenten, waterschappen en de provincie Utrecht samen. Zodat zij met een plan komen voor de opwek van zonne- en windenergie en andere keuzes voor aardgas. Tijdens de raadsvergadering van maandag 5 juli besloot de gemeenteraad hoeveel De Ronde Venen inbrengt in deze regionale samenwerking. Dat is 410 TeraJoule (0,114 Terrawattuur) duurzame energie voor 2030. Op deze manier draagt de gemeente haar steentje bij aan de RES. Ook blijft het lokale proces hierbij enorm belangrijk.

Hoe gaat de gemeente deze duurzame energie opwekken?

Niet alle duurzaam opgewekte energie mag de gemeente bij de RES inbrengen. Wat telt wel mee: energie van zonnepanelen op grote daken, zonnepanelen op de grond (zonnevelden) en windmolens. In De Ronde Venen komen geen windmolens. Daarom wil de gemeente energie opwekken met zonnepanelen op grote daken (zoals bedrijfsdaken) en zonnevelden. Daarnaast zet de gemeente in op zonnepanelen op kleine daken zoals woningen en op vernieuwende technieken. Dit telt niet mee voor de RES, maar wel voor de lokale opdracht.

Waarom werkt de gemeente samen binnen de RES U16?

Duurzame energie opwekken is veel zichtbaarder en vraagt meer ruimte dan fossiele energie. Het kunnen zien van een zonneveld of een windpark stopt niet bij de grens van de gemeente. Net als de (ondergrondse) energie-infrastructuur. Daarom is samenwerking binnen en ook tussen regio’s enorm belangrijk. Dit gebeurt landelijk binnen 30 verschillende Regionale Energie Strategieën (RES). Iedere regio moet een bijdrage leveren om minder CO2 uit te stoten.

Heeft dit gevolgen voor de RES 1.0?

Op 23 juni maakte de RES U16 de RES 1.0 bekend. Hierin staat hoe de regio 1,8 Terrawattuur (TWh)  aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. Ook staan mogelijke warmtebronnen in dit document. De bijdrage van De Ronde Venen aan die 1,8 TWh staat niet in de RES 1.0. Dat komt doordat het college het besluit van de raad heeft afgewacht. Nu heeft de raad een besluit genomen over de bijdrage van De Ronde Venen aan de RES 1.0. Daarover stuurt de gemeente een brief naar de deelnemers van de RES U16. Het vaststellen van een bijdrage aan de RES 1.0 staat los van de manier waarop de raad een beslissing neemt over de RES 1.0. In september 2021 vergadert de gemeenteraad over de RES 1.0.

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam