Gemeenteraad stelt begroting 2022 vast

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdag 28 oktober unaniem de programmabegroting 2022 vastgesteld. In de begroting staat welke inkomsten de gemeente komend jaar verwacht te ontvangen en welke uitgaven zij komend jaar wil doen. Ook staat in de begroting 2022 wat de gemeente komend jaar doet, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, verkeer, onderwijs en veiligheid. 

In onderstaand figuur ziet u in één oogopslag welke inkomsten de gemeente komend jaar ontvangt en aan welke activiteiten het geld komend jaar wordt besteed.

Waar kunt u de begroting 2022 vinden?

De gemeentelijke begroting is te vinden en eenvoudig te raadplegen via https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl/

Voor meer informatie over de begroting kunt u contact opnemen met de afdeling Concernstaf, bereikbaar via telefoonnummer 0297 29 16 16.

Final Begroting 8 Nov