Gezamenlijke zoektocht naar ander onderkomen voor Voedselbank

De Voedselbank is samen met de gemeente een zoektocht begonnen naar een nieuw onderkomen. Het gebouw waar de Voedselbank nu gebruik van maakt voldoet niet meer. Maandag 28 augustus hebben het bestuur van de Voedselbank en wethouder Cees van Uden de mogelijkheden van een nieuw onderkomen besproken. Van Uden heeft daarbij de Voedselbank de verzekering gegeven dat tijdig een oplossing wordt gevonden.

De Voedselbank maakt sinds 2019, samen met aan aantal andere maatschappelijke organisaties, gebruik van het gebouw van de voormalige basisschool De Trekvogel in Mijdrecht. Wethouder Van Uden: ,,De gemeenteraad heeft in 2019 besloten het gebouw in ieder geval voor 5 jaar beschikbaar te stellen. Die termijn loopt volgend jaar af. Daarom zijn we samen met de Voedselbank op zoek naar een andere onderkomen dat voldoet aan de eisen van de Voedselbank. Denk daarbij onder andere aan voldoende opslagruimte. Daarnaast is het gebouw dringend aan groot onderhoud toe. We zouden hoge kosten moeten maken om de Voedselbank er voor langere tijd in onder te brengen. Maandag 28 augustus hebben we de mogelijkheden verkend waarbij ik de Voedselbank de verzekering heb gegeven dat ze in ieder geval niet op straat komen te staan.’’

Geruststelling

Willem van den Bruinhorst, voorzitter Voedselbank De Ronde Venen is blij met de verzekering van de wethouder. ,,We wisten in 2019 dat we tijdelijk van De Trekvogel gebruik zouden maken. Ik ben blij dat we ruim op tijd in gesprek zijn met de gemeente en gezamenlijk zoeken naar een ander onderkomen. Het is voor onze vrijwilligers en voor de mensen die gebruik maken van de Voedselbank een geruststelling dat we in deze zoektocht gezamenlijk optrekken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we tijdig een geschikte nieuwe plek zullen vinden.’’

De Voedselbank stelt wekelijks voedsel en kleding beschikbaar aan inwoners die daar financieel onvoldoende geld voor hebben. Naast voedsel en kleding ontvangen gebruikers ook steun en advies om weer op termijn weer op eigen benen te kunnen staan. De Voedselbank streeft ernaar dat klanten binnen drie jaar weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op dit moment maken ruim 90 huishoudens gebruik van de ondersteuning.

pbweek35_23097_VoedselbankFotobijschrift: Voorzitter Willem van de Bruinhorst en wethouder Cees van Uden in de Voedselbank. ,,Ik heb er vertrouwen in dat we tijdig een geschikte nieuwe plek vinden’’