Grote opkomst bij informatiebijeenkomst Marickenland in scoutinggebouw Eliboe

Op dinsdagavond 5 juli was er een mooie opkomst tijdens de informatiebijeenkomst over de natuurinrichting in Marickenland. Een bijeenkomst speciaal georganiseerd voor mensen uit de omgeving om hen te informeren over de plannen om natuur, recreatie en waterberging te ontwikkelen in het natuurgebied, een impressie te geven van hoe het gebied eruit komt te zien en om vragen te beantwoorden. Onlangs hebben de bestuurders van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht namelijk het zogenaamd ‘Definitief Ontwerp’ voor het oostelijke deel van Marickenland vastgelegd. Hierin staat hoe we Marickenland willen gaan inrichten.

Een avondvullend programma

De inloop was op het scoutingterrein van scoutinggroep Eliboe. In totaal waren er 85 geïnteresseerden aanwezig. Een mooie opkomst om de plannen voor Marickenland toe te lichten. Inwoners reageerden vooral enthousiast op de natuurspeelplaats. Ook waren veel bezoekers benieuwd naar de planning. In augustus 2023 verwachten de partijen te starten. Op het buitenplaats van de scouting stond een houtbewerker live de eerste sculptuur voor de natuurspeelplaats van Marickenland te maken. Ook konden mensen informatieve posters van de samenwerkingspartners bekijken. Binnen konden bezoekers in gesprek met de verschillende partners over het Definitief Ontwerp. Ook draaide er een film over het huidige en geplande watersysteem. 

Natuur, recreatie en waterberging

Het unieke gebied Marickenland in het zuidoosten van de polder Groot-Mijdrecht gaat bestaan rietland, nat schraalland en bloemrijk grasland. Het vormt een belangrijke verbinding tussen andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Daarmee is het een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook zorgt dit ervoor dat Marickenland een belangrijke schakel vormt voor vele planten en dierensoorten die voordeel hebben van vochtige natuurgebieden. Het doel is om het een aantrekkelijke leefomgeving te maken voor verschillende dieren. Zoals de grote karekiet, de woelmuis, orchideeën en de otter. Naast natuur komen er in het gebied recreatievoorzieningen, zoals wandelpaden, een natuurspeelplaats, vogeluitkijkpunten en een waterberging.

Meer weten?

Bekijk onze website voor meer informatie over het project: www.marickenland.nu en vragen kunnen worden gesteld via marickenland@provincie-utrecht.nl.

Foto houtbewerker
Tijdens de informatieavond maakte een houtbewerker de eerste sculptuur voor de natuurspeelplaats van Marickenland.