Grote voortgang project De Meijert

Voor bouwproject De Meijert in Mijdrecht is de volgende fase aangebroken. Woensdag 29 mei zijn er door de twee tennisverenigingen, de projectontwikkelaars en de gemeente overeenkomsten getekend. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet. De gemeenteraad neemt op 27 juni besluiten over het plan waarmee de twee tennisverenigingen een goede plek krijgen én woningbouw van 202 woningen voor onze inwoners mogelijk wordt.

In plan De Meijert komen 202 sociale-/ middenhuurwoningen, vrijesectorwoningen en een gezondheidscentrum. Het project heeft verschillende grondeigenaren, zoals Bolton Ontwikkeling van het voormalig partycentrum, De Vries en Verburg/Burgland Real Estate van de grond waarop de tennishal op gevestigd is en de gemeente die eigenaar is van de grond waarop Tennisvereniging Mijdrecht gevestigd is.

Ondertekeningen belangrijke stap voorwaarts

Om een project zoals De Meijert mogelijk te maken, moeten er verschillende stappen gezet worden. Eén daarvan is het ondertekenen van diverse overeenkomsten met de verschillende partners. De vervolgovereenkomst met de tennisverenigingen is nu getekend. Daarnaast zijn de anterieure overeenkomsten en de overeenkomst voor het bouw- en woonrijp maken met de projectontwikkelaars getekend. Begin juni staat het tekenmoment gepland met Cazas Wonen voor de afname van de sociale huurwoningen. Dit zijn belangrijke en feestelijke momenten in het proces.

Besluitvorming in de gemeenteraad 

De gemeenteraad heeft eerder het ruimtelijk kader voor deze locatie vastgesteld. Op basis daarvan is de gemeente aan de slag gegaan met de tennisverenigingen en de projectontwikkelaars om de plannen verder uit te werken. Nu de overeenkomsten met de tennisverenigingen en de projectontwikkelaars getekend zijn, wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het budget dat nodig is voor de realisatie van het nieuwe sportpark, het bouwrijp maken van de grond en de bestemmingsplannen vast te stellen. Zodra de gemeenteraad besluit het benodigde budget beschikbaar te stellen, kunnen de tennisverenigingen samengaan en de 202 woningen gebouwd worden.

Wat gebeurt er daarna?

Op 27 juni besluit de gemeenteraad ook over één van de 3 bestemmingsplannen, namelijk bestemmingsplan ‘De Meijert Noord & Zuid’. Bij instemming kan er al snel worden gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Zoals het slopen van de bestaande hal zodat de nieuwe banen en de overkapping aangelegd kunnen worden. Zodra het terrein van tennisvereniging Mijdrecht vrijkomt, kan daar gestart worden met de bouw van de woningen. 

Woningen en gezondheidscentrum

Als het hele project klaar is, zijn er 90 sociale huurappartementen, 16 vrije sector koopwoningen, 54 zorg- en aanleunappartementen, 42 vrije sectorkoop of middeldure huurappartementen en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Een mooie bijdrage om de woningnood in Mijdrecht aan te pakken.

Ondertekening De Meijert
Van links naar rechts: Theo Bentvelsen (gemeente), Pim Limburg (Tennisvereniging Mijdrecht), Victor Donk (De Vries en Verburg Ontwikkeling/ Burgland Real Estate), Billy Chan (De Vries en Verburg Ontwikkeling/ Burgland Real Estate), Arjan Ton (Bolton Ontwikkeling), wethouder Maarten van der Greft (gemeente), Marte ten Dam (Tennisvereniging De Ronde Vener), Patrick Kroon (Tennisvereniging Mijdrecht), IJsbrand Alberts (De Vries en Verburg Ontwikkeling/ Burgland Real Estate),Ewout de Jong (Tennisvereniging De Ronde Vener), wethouder Huib Zevenhuizen (gemeente).