Het college zet belangrijke stap naar de ontwikkeling van ruim 1580 woningen

Het college van B&W stemde vorige week in met 3 ruimtelijke kaders. Dit is een eerste stap om ruim 1.580 extra woningen in De Ronde Venen te bouwen. In de ruimtelijke kaders staan de belangrijkste voorwaarden voor 3 verschillende nieuwbouwprojecten. Het gaat om de volgende projecten: het Oosterland (Mijdrecht), De Meijert (Mijdrecht) en De Maricken II (Wilnis). Op woensdag 21 september 2022 bespreekt de gemeenteraad de 3 kaders tijdens de politieke commissie Ruimtelijke Zaken. Zodat de raad op donderdag 6 oktober hier een besluit over kan nemen.

Het Oosterland 

Met het project Het Oosterland worden 755 woningen gebouwd. Van dit aantal zijn ongeveer 
226 sociale huurwoningen, 113 middeldure huurwoningen en 37 betaalbare koopwoningen. Het 
plangebied is nu in gebruik als glastuinbouwgebied en met de verandering naar woningbouw krijgt 
het gebied weer een nieuwe bestemming. Er worden verschillende soorten woningen gebouwd. Hierbij let de ontwikkelaar erop dat de woningen passen bij het landschappelijke karakter van het gebied. 
Meer informatie staat op www.hetoosterland.nl

De Meijert 

Het project De Meijert bestaat uit 203 woningen. Hier wil de gemeente woningen voor verschillende doel-groepen bouwen. Waarvan minimaal 60 sociale huurwoningen en 30 middeldure huur/goedkope koopwo-ningen. De ontwikkeling zorgt voor verandering en geeft het gebied een nieuw impuls. Op de plek waar eerst partycentrum De Meijert stond en de tennisbanen van Tennisvereniging Mijdrecht en de tennishal staan, komt een woongebied met gezondheidscentrum en sportfaciliteiten. Ook wil men een groenzone maken die Park De Meijert, Pimpernel en Wickelhofpark met elkaar verbindt. 
Zie www.derondevenen.nl/demeijert voor meer informatie. 

De Maricken II 

Binnen De Maricken II is het plan dat er ongeveer 600 tot 650 woningen bij komen. Daarvan zijn minimaal 180 woningen sociale huur, 90 middeldure huurwoningen en 30 betaalbare koopwoningen. Ook in deze nieuwe wijk speelt groen een belangrijke rol. Hiermee past De Maricken 2 in de landelijke en groene om-geving van Wilnis. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/demaricken2

De Ronde Venen zet in op het lokaal voorrang geven

Binnenkort is het mogelijk om 30% van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot € 355.000 (de grens van de Nationale Hypotheek Garantie) met lokale voorrang toe te wijzen. Dit komt door de aanpas-sing van de Huisvestingswet. Lokaal voorrang betekent dat inwoners van De Ronde Venen voorrang krijgen. Maar ook mensen die hier werken, familie hebben wonen of door historie een band hebben met de gemeente.

Hoe gaat het nu verder? 

Op woensdagavond 21 september 2022 behandelt de gemeenteraad de 3 kaders tijdens de politieke commissie Ruimtelijke Zaken. Daarna neemt de raad hier op donderdagavond 6 oktober 2022 een besluit over. Betrokkenen en inwoners hebben de mogelijkheid om bij beide vergaderingen in te spreken. Infor-matie hierover is te vinden via www.derondevenen.nl/inspreken. Als de gemeenteraad akkoord gaat met een ruimtelijk kader, dan worden de plannen verder uitgewerkt. Ook stelt de gemeente dan een bestem-mingsplan op. Dat is nodig om vervolgens te starten met het bouwen van de woningen.