High tea en bloemetje voor inzet om leven aangenaam te houden tijdens corona

Burgemeester Maarten Divendal heeft woensdag 21 juli 5 bewoners van De Kom in Mijdrecht verrast met een high tea en een bloemetje. Hij bedankte hen daarmee voor hun inzet in de periode waarin sociale contacten als gevolg van de coronamaatregelen moeilijk waren. De 5 zorgden er voor dat het leven van de bewoners van het seniorencomplex, ondanks corona, zo aangenaam mogelijk bleef.

De 5 vrouwen, die allen ook in De Kom wonen, zetten zich tijdens de periode waarin bezoek was beperkt als gevolg van de coronamaatregelen met veel creativiteit in voor de mensen in hun omgeving. Voor sommige bewoners van De Kom vormden de activiteiten van de 5 de enige vorm van sociaal contact. Dat bleef niet onopgemerkt. Van verschillende kanten kwam de wens om de dames daarvoor in het zonnetje te zetten. De burgemeester was gaarne bereid daaraan mee te werken.

Staan voor iedereen klaar

De 5 vrouwen, Tillart- Blommert, Kostman - Schouten, Zaal- van Bemmelen, Maarse- ten Brink en Lansdaal, deden veelvuldig boodschappen voor andere bewoners, deelden cadeautjes uit, organiseerden gezellige middagen, brachten warme maaltijden rond en zorgden er voor dat tijdens de coronamaatregelen het gewone leven aangenaam bleef. Ook voordat de vrouwen actief waren in De Kom deden ze al veel vrijwilligerswerk. Een aantal was actief op school, richtten een toneelclub en tekenclub op of verrichtte werk als vrijwillige chauffeur. Ze staan voor iedereen klaar die hulp kan gebruiken.

Symbolisch voor meer inwoners

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Voor het uitspreken van waardering voor vrijwilligers bestaan soms officiële momenten (met formele procedures), zoals bijvoorbeeld de lintjesregen. De start van de zomervakantie is een mooi moment om met een aantal inwoners uit de gemeente op een positieve manier terug te kijken op een moeilijke periode. Wat mij betreft staat dit bedankje aan de 5 bewoners van De Kom symbool voor meerdere mensen in de gemeente die zich belangeloos inzetten voor anderen.’’

pbweek29_21050_bedankje De Kom

Vlnr: Burgemeester Maarten Divendal, Mevrouw Kostman- Schouten, Mevrouw Lansdaal, mevrouw Maarse- ten Brink, meneer Tillart (hij verving zijn vrouw) en mevrouw Zaal.