Hulp aan Oekraïne

Op dit moment bekijkt de gemeente hoe hulp en opvang in De Ronde Venen kan worden georganiseerd en gefaciliteerd.

  • Hulp aan Oekraïne

    21 april 2023

    Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om het leed te verzachten. Helpen door ruimte aan te bieden waar gevluchte Oekraïners kunnen worden opgevangen, door hulpgoederen in te zamelen of door geld te doneren. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is onder inwoners om steun te geven.