Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om het leed te verzachten. Helpen door ruimte aan te bieden waar gevluchte Oekraïners kunnen worden opgevangen, door hulpgoederen in te zamelen of door geld te doneren. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is onder inwoners om steun te geven.

Hulp geven

Donaties

Doneer op Giro 555 aan de actie van de Nederlandse samenwerkende hulporganisatie. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 

Hulpacties

Welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat houdt een overzicht bij van initiatieven en hulpacties. Heeft u een initiatief? Of wilt u een hulpactie opzetten? Mail naar info@stdb.nl

Vluchtelingenopvang

Particuliere opvang

Takecarebnb bemiddelt tussen Oekraïners en gastgezinnen. U meldt zich hier eerst aan. Daarna volgt een intakegesprek. U weet dan wat de opvang voor langere tijd betekent. 

Het rijk heeft de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. U leest hierin hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waarop u moet letten en welke voorzieningen er zijn. 

Opvang in De Ronde Venen

Naast de opvang bij gastgezinnen kent De Ronde Venen nog 3 opvanglocaties. De grootste is Hotel Abcoude. Daarnaast zijn er opvanglocaties in Wilnis en Vinkeveen. 

Informatie voor Oekraïners

Registratie

U verblijft in De Ronde Venen en registreert zich bij de gemeente. Bel 0297 291616 om een afspraak te maken. Als een tolk nodig is, geef dit dan door. De gemeente regelt een tolk. Het registreren vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.

BSN

U komt in de Basis Registratie Personen te staan. Daarna krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Een BSN is nodig om een bankrekening te openen, om te mogen werken of een verzekering af te sluiten.

Betaalrekening openen

U kunt een Nederlandse betaalrekening openen. De banken accepteren:

 • Een paspoort of ID-kaart
 • Een verlopen paspoort dat door de Oekraïense ambassade is verlengd
 • Een paspoort met een zogeheten ‘certificaat van identiteitsvaststelling’
 • Een permanente Oekraïense verblijfsvergunning met een paspoort uit een land buiten de EU
 • Een O-document dat de IND heeft uitgegeven

Met een betaalrekening kunt u leefgeld of loon krijgen. En uw dagelijkse boodschappen betalen. Meer weten? Kijk op www.betaalvereniging.nl/oekraine

Rekeningnummer doorgeven

Als u een Nederlandse betaalrekening heeft, dan geeft u dit door aan de gemeente. U krijgt hierop leefgeld overgemaakt. Bel 0297 291 616. Of mail sociaaldomein@derondevenen.nl.

Leefgeld en werk

Als u werkt of huur betaalt voor een eigen woning, dan stopt het leefgeld voor u en uw gezinsleden. 
Als u stopt met werken, dan heeft u weer recht op leefgeld. Of op een WW-uitkering. 

Het leefgeld start en stopt niet automatisch. U moet dit aan ons doorgeven, zodat wij leefgeld kunnen uitkeren of stopzetten. Het is belangrijk dat u ons snel laat weten dat u start of stopt met werken.

Op zoek naar werk

Bent u op zoek naar werk? Of wilt u ander werk? Neem dan contact op met Marion Buis van de gemeente. Mail m.buis@derondevenen.nl

Wilt u als vrijwilliger werken? En wilt u werken bij een opvanglocatie? U krijgt dan een vergoeding van € 14 per week. Neem dan contact op met de gemeente. Mail sociaaldomein@derondevenen.nl

Geen werk en WW-uitkering

U heeft tijdelijk geen werk. U heeft misschien recht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering).

Wat de voorwaarden zijn:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is vaak zo als u bij een werkgever in dienst was
 • U heeft minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd
 • U verliest 5 werkuren of meer per week. U krijgt ook geen loon over deze uren
 • U bent niet door eigen schuld werkloos geworden
 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk

U doet de aanvraag bij het UWV. Kijk op www.uwv.nl

Gastgezin

Het gastgezin krijgt geen vergoeding. De opvang heeft geen gevolgen voor de bijstand, de uitkering van de SVB of UWV. Het gastgezin betaalt niet méér lokale belastingen. De opvang heeft ook geen gevolgen voor het kwijtschelden van lokale heffingen. Neem bij vragen contact op met Gemeentebelastingen Amstelland. Bel 020 5404886. Of mail belastingen@amstelveen.nl.

Zorg en hulpmiddelen

U kunt terecht bij de huisarts, de verloskundige of het ziekenhuis. U kunt een bril of hoortoestel aanvragen. Of tijdelijk een rolstoel of rollator krijgen. U krijgt de zorg vergoed via de Regeling Medische Zorg Oekraïne. U betaalt geen premie of eigen risico. Kijk op www.rmoekraine.nl.

U heeft misschien hulpmiddelen nodig, omdat u beperkt bent. Neem dan contact op met het Servicepunt. Bel 0297 587600. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl.

Kind geboren in Nederland

Als uw kind in Nederland wordt geboren, dan doet u binnen 3 dagen aangifte. Dat doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. Uw kind kan geboren worden in een andere gemeente dan waar u woont. U moet uw kind dan ook inschrijven bij de gemeente waar u woont. De gemeente maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een kopie of meertalig internationaal uittreksel krijgen. Uw kind krijgt een verblijfsvergunning als u de geboorte meldt bij de IND.

Zorg voor kinderen tot 18 jaar

De gezondheidszorg is er voor kinderen tot 18 jaar. U kunt hier terecht voor:

 • Consultatiebureaus bij u in de buurt. U krijgt vanzelf een oproep voor een afspraak
 • Gesprekken met een kinderarts
 • Vaccinaties van baby's en kinderen
 • Vragen over gezondheid en opvoeden van uw kind

Heeft u vragen? Kijk op www.jeugdengezinutrecht.nl. Of bel 030 286 3300.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Als u werkt en kinderen heeft, dan heeft u recht op kinderbijslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor een kind tot 18 jaar. U doet de aanvraag bij de Sociale Verzekeringsbank. Kijk op www.svb.nl.

U heeft misschien ook recht op kindgebonden budget. U moet dan al kinderbijslag krijgen. En uw inkomen mag niet te hoog zijn. U doet de aanvraag bij de Belastingdienst. Kijk op www.belastingdienst.nl.

Let op! U heeft een DigiD nodig om een aanvraag te doen. Als u stopt met werken, dan heeft geen recht meer op kinderbijslag of kindgebonden budget. U moet dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Let erop en voorkom dat u geld moet terugbetalen.

Kinderen die alleen reizen

Sommige kinderen reizen zonder ouders naar Nederland. Zij worden aangemeld bij Nidos. Zij komen in een gastgezin of krijgen een tijdelijke voogd. Het is belangrijk dat deze kinderen een veilige plek krijgen. De Raad van Kinderbescherming screent daarom het gastgezin of de tijdelijke voogd.

Onderwijs

Kinderen kunnen naar school. 

 • Kinderopvang (leeftijd 0-4 jaar)

De wachtlijst voor opvang van kinderen is lang. Maak met andere ouders of het gastgezin afspraken over de opvang. En neem snel contact op met de peuter- of kinderopvang in de gemeente.

 • Primair onderwijs (leeftijd 4-12 jaar)

Ouders kunnen hun kinderen inschrijven op een school. De school bepaalt in welke klas het kind komt. De gemeente onderzoekt of er een taalklas komt. 

 • Voortgezet onderwijs (leeftijd 12-18 jaar)

Sommige kinderen volgen online les uit Oekraïne. Nederlandse les is in de Internationale Schakelklas bij Ithaka in Utrecht. U kan een vergoeding voor de reiskosten krijgen. U moet dan een formulier invullen. U kan dit opvragen bij sociaaldomein@derondevenen.nl of iv@derondevenen.nl.

Laptops voor onderwijs

De gemeente kan helpen bij het kopen van een laptop. Vraag dit aan het Servicepunt. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl.

Nederlands leren

U kunt Nederlands leren in de bibliotheek. Deze is in Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. U kunt hier:

Hulp bij laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u tijdelijk extra hulp krijgen. Dit kan bij:

 • De kledingbank aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. U heeft hier alleen recht op als u een voedselpakket van de Voedselbank krijgt
 • De weggeefwinkel aan de Hoogstraat 14 in Abcoude

Openbaar vervoer 

Het leefgeld is ook bedoeld om reizen te betalen. Met de OV-chipkaart kunt u reizen in heel Nederland. Kijk op www.uitlegov-chipkaart.nl hoe het werkt.

Rijbewijs

U kan met een rijbewijs uit Oekraïne rijden in de EU. Dit geldt voor alle rijbewijzen (A, B, C, D). Dit geldt ook voor tweejarige beginnersrijbewijzen die zijn verlopen en rijbewijzen in cyrillisch schrift. 

Bent u uw rijbewijs kwijt? Of is uw rijbewijs gestolen? Dan mag u nu niet rijden. U kunt later misschien een tijdelijk rijbewijs krijgen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Autoverzekering

Als u met eigen auto naar Nederland bent gekomen, dan moet u deze verzekeren. U kan hiervoor het beste contact opnemen met uw eigen (of een andere) verzekeraar uit Oekraïne. Ze geven verzekeringen uit met een dekking voor heel Europa. En ze verlengen aflopende verzekeringen. Dat is tegen een goedkoper tarief dan Nederlandse verzekeraars. 

Geen belasting voor auto’s en motorrijtuig

U hoeft geen belasting te betalen voor uw auto of motorrijtuig. De voorwaarde is dat uw auto of motorrijtuig staat ingeschreven in het Oekraïense kentekenregister. En u hiermee naar Nederland bent gekomen. U meldt zich aan voor deze maatregel. De maatregel loopt tot 4 maart 2024.

U stuurt een brief naar de Belastingdienst. U zet hierin:

 • Uw naam
 • Uw adres in Oekraïne
 • Het adres van uw verblijf in Nederland
 • Het kenteken van uw auto of motorrijtuig

U stuurt de brief naar:

Belastingdienst
CAP/Auto team vrijstellingsvergunningen
Postbus 90121
4800 RA Breda

U krijgt binnen 6 weken een reactie terug.

Fietsen

Het jongerenwerk repareert fietsen. Vraag aan het Servicepunt of er een fiets is. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl. Of misschien heeft iemand die u kent (tijdelijk) een fiets. 

Vrije tijd

Lid zijn van een sportclub, muziekvereniging of bibliotheek. Zwemles nemen, naar het theater of museum gaan. Voor volwassenen is er Iedereen Actief. Voor kinderen is er Jongeren Actief. Vraag een vergoeding aan bij het Servicepunt. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl

Huisdieren

U heeft misschien een huisdier. In Nederland is een dierenpaspoort en vaccinatie verplicht. Huisdieren moeten naar een dierenarts voor registratie en onderzoek. Maak daarom snel een afspraak. 

U heeft misschien geen geld voor een dierenarts. Maak dan een afspraak met:

 • Dierenkliniek De Ronde Venen. Dorpsstraat 40, 3641 EC in Mijdrecht. Bel 0297 24 11 46
 • Dierenartsenpraktijk Proosdijlanden. Hoogstraat 30, 1391 BV in Abcoude. Bel 0294 76 90 47
 • Dierenambulance (24/7). Bel 06 53 31 55 57
 • Spoedkliniek Medisch Centrum voor Dieren, Isolatorweg 45 in Amsterdam. Bel 020 74 00 600

Kijk ook op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl

Sirene

Iedere eerste maandag van de maand om 12 uur test de gemeente de sirene. Als de sirene dan te horen is, is er niets aan de hand. Het geluid van de sirene duurt meer dan 1 minuut. 

Wonen

U mag wonen in Nederland. U gaat zelf op zoek naar een woning. U kan bij particulieren of makelaars een woning zoeken. U heeft recht op toeslag als de huur niet meer is dan € 763,47 en als de woning een eigen voordeur heeft. U krijgt geen toeslag voor een recreatiewoning. 

Verhuizing doorgeven

Als u het gastgezin verlaat, geef dit dan door aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen na uw verhuizing. Bel 0297 291631. Of mail burgerzaken@derondevenen.nl.

Verblijf buiten De Ronde Venen

Als u tijdelijk De Ronde Venen verlaat, dan kan dit gevolgen hebben voor uw opvangadres. Als u meer dan 14 dagen achter elkaar weg bent, dan geeft u dit door aan de gemeente. We kijken of u uw opvangadres kunt houden. Bel 0297 291 616. Of mail sociaaldomein@derondevenen.nl.

Terug naar Oekraïne

Als u terugkeert naar Oekraïne, let dan hierop:

Verbleef u in Oekraïne, maar bent u niet Oekraïens? Wilt u terug naar uw land van herkomst of een veilig land? U kunt hulp krijgen van IOM Nederland. Kijk op www.iom-nederland.nl.

Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers
Contactpersoon Telefoonnummer
Bij nood (brand, ongeval, misdrijf) 112
Meldkamer politie 0900 88 44
Gemeente De Ronde Venen 0297 2916 16
Stuur een (spraak)bericht via Whatsapp aan de gemeente (Dit kan ook in het Oekraïens, Russisch of Engels)

06 834 82 878