Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om het leed te verzachten. Helpen door ruimte aan te bieden waar gevluchte Oekraïners kunnen worden opgevangen, door hulpgoederen in te zamelen of door geld te doneren. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is onder inwoners om steun te geven. Op dit moment bekijkt de gemeente hoe hulp en opvang in De Ronde Venen kan worden georganiseerd en gefaciliteerd.

Het college heeft 8 maart besloten € 45.000 te reserveren (€ 1,- per inwoner) om daar waar nodig een bijdrage te kunnen leveren aan lokale initiatieven die zich richten op de ondersteuning van inwoners uit Oekraïne die naar onze gemeente komen of zijn gekomen. Het kan ook gaan om lokale initiatieven van bedrijven of organisaties die vanuit hun bestaande banden inwoners van Oekraïne ondersteunen in Oekraïne of in de grenslanden.

Opvang van vluchtelingen

De gemeente inventariseert op dit moment de mogelijkheden om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Verschillende inwoners hebben aangegeven ruimte beschikbaar te willen stellen. Dit heeft de gemeente de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) laten weten. De VRU coördineert de opvang van vluchtelingen. Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel Oekraïners in De Ronde Venen worden ondergebracht en voor welke periode. Takecarebnb is de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

Hulpgoederen voor Oekraïne

Wilt u het leed dat de oorlog veroorzaakt verzachten door goederen te geven of in te zamelen? In de gemeente zijn verschillende initiatieven waar spullen worden verzameld. De gemeente maakt een overzicht van alle initiatieven zoals die bekend zijn. Heeft u zelf een initiatief? Meld dit dan aan door een mail te sturen naar iv@derondevenen.nl.

Geld doneren?

Doneer via Giro 555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Meer informatie?

Website van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Website rijksoverheid
Veelgestelde vragen