Inclusie-agenda: Iedereen doet mee in De Ronde Venen

Iedereen moet mee kunnen doen aan de Rondeveense samenleving. Met dit doel hebben de gemeente en Tympaan-De Baat vorige week een overeenkomst getekend. De welzijnsorganisatie gaat in opdracht van de gemeente de zogeheten Inclusie-agenda uitvoeren. De komende 3 jaar organiseert Tympaan-De Baat daarom uiteenlopende activiteiten om te komen tot een inclusieve gemeente.

De Rondeveense gemeenteraad koestert al jaren de wens om te komen tot een lokale samenleving waaraan iedereen deelneemt. De politiek geeft daarmee een lokale invulling aan het VN-Verdrag voor personen met een handicap, dat sinds 2016 in Nederland van kracht is. Inclusie is dan ook een belangrijk thema in het coalitieakkoord ‘In het hart’ dat deze zomer tot stand kwam.

Geen drempels of uitsluiting

Wethouder Cees van Uden (Inclusie) over de noodzaak van de Inclusie-agenda: “Iedereen in de gemeente moet zich prettig voelen. Ongeacht gender, leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit, achtergrond, geloofsovertuiging, psychische en fysieke beperkingen. Dus geen drempels – ook letterlijk – of uitsluiting meer die inwoners verhinderen om mee te doen. Daar gaan we ons voor inzetten.”
“Het is natuurlijk niet zo dat er nu helemaal geen inclusie is in De Ronde Venen en straks overal en altijd. Inclusie is een geleidelijk proces dat nooit helemaal voltooid is. Juist daarom is het goed dat we er nu meer aandacht aan besteden.”

Olievlek in de samenleving

Het is nog te vroeg om heel concreet te zeggen welke acties voor een inclusieve samenleving in De Ronde Venen gaan plaatsvinden, zegt directeur Ron Deurloo van Tympaan-De Baat. “De ondertekening is de officiële aftrap. De Inclusie-agenda noemt een aantal thema’s die we verder gaan uitwerken. Net als bij het succesvolle project ‘Dementievriendelijke gemeente’ beginnen we in ieder geval klein. We hopen dat het zich vervolgens uitbreidt als een olievlek in de samenleving. Dat is onze kracht: de verbinding met onze lokale samenleving: inwoners, organisaties en ondernemers.”

Thema’s

De thema’s in de Inclusie-agenda zijn: Bewustwording, Communicatie, Inclusieve Buurt, LHBTIQ+, Fysieke Toegankelijkheid en Arbeidsmarkt. Tympaan-manager Margo Bosma: “LHBTIQ is de enige doelgroep die met name genoemd wordt. Dat is een hele belangrijke doelgroep, maar de Inclusie-agenda is veel breder, want niemand mag uitgesloten worden. We denken dat voor LHBTIQ+ extra inspanningen nodig zijn voor inclusie in de maatschappij. Vandaar die aparte vermelding.”

Bewustwording

Bewustwording is het belangrijkste thema, vindt Deurloo. “Bewustwording is de eerste stap naar een inclusieve samenleving. Het zou mooi zijn wanneer mensen zich realiseren: in mijn organisatie of omgeving kan niet iedereen meedoen. De volgende stap is dat ze hun best doen om dat te veranderen. In sollicitatieprocedures zouden bedrijven bijvoorbeeld breder kunnen kijken dan het gemiddelde profiel. Inclusieve keuzes leiden tot een socialer en duurzamer bedrijfsvoering, weet ik uit mijn eigen carrière.”

Inclusie als tegenbeweging

De directeur van Tympaan-De Baat erkent dat een inclusieve lokale samenleving een ambitieus streven is: “Het is een tegenbeweging aan wat momenteel gaande is. Individualisering en polarisering nemen hand over hand toe. Als iedereen vecht voor zijn eigen mening en zijn eigen koninkrijkje, verzwakt dat de samenleving. Dat gaat uiteindelijk ten koste van iedereen. Daarom zijn wij en de gemeente vastbesloten om van de Inclusie-agenda een succes te maken.”

pbweek50_22093_Inclusie-agenda, Iedereen doet mee in De Ronde Venen
Fotobijschrift: Directeur Ron Deurloo van Tympaan-De Baat en wethouder Cees van Uden tekenen een overeenkomst om te komen tot een inclusieve gemeente.